ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

 1. สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์ กทม. การประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ผู้ประสงค์จะรับประกันภัยที่ขอให้ยื่นข้อเสนอในการประกันอุบัติเหตุฯ สำหรับนักเรียน ณ โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในวันที่ 3 พ.ค. 61 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 
และคณะกรรมการฯจะได้คัดเลือกผู้รับประกันภัยที่เหมาะสมในวันที่  4 พ.ค. 61 เวลา 10.30 น. ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์ สอบถามโทร. 0 2223 3874 ในวันและเวลาราชการ
 
 
 -----------------------     (รัชนีย์...สปส. รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner