ข่าวประกวดราคา วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561

 1. โรงเรียนวัดดิสานุการาม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. การประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ผู้ประสงค์จะรับประกันภัยที่ขอให้ยื่นข้อเสนอในการประกันอุบัติเหตุฯ สำหรับนักเรียน ณ โรงเรียนวัดดิสานุการาม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในวันที่ 1 พ.ค. 61 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. และคณะกรรมการฯจะได้คัดเลือกผู้รับประกันภัยที่เหมาะสมในวันที่  2 พ.ค. 61 เวลา 10.30 น. ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนวัดดิสานุการาม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สอบถามโทร. 0 2223 5069 ในวันและเวลาราชการ
 
2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์ สำนักอนามัย กทม. กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 17 รายการ อาทิ  ตู้ไม้ เก้าอี้เหล็กที่นั่งพิงบุฟองน้ำ เครื่องปั่นเลือด เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล และเครื่องรับบัตรคิวฯลฯ  กำหนดลงทะเบียนและวางหลักประกันซองในวันพุธที่ 9 พ.ค.  61 เวลา 08.30-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้ตไป ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์ เขตยานนาวา ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อตรวจสอบขอดูพัสดุและขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1-4 พ.ค. 61 เวลา 09.00-12.00 น. สอบถามโทร. 0 2294 3247 ในวันและเวลาราชการ 
 
3. สำนักงานเขตบางคอแหลม กทม. การประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ผู้ประสงค์จะรับประกันขอยื่นข้อเสนอในการประกันอุบัติเหตุฯ สำหรับนักเรียนได้ที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางคอแหลม ในวันที่ 3 พ.ค. 61  ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. และคณะกรรมการฯ จะได้คัดเลือกผู้รับประกันภัยที่เหมาะสมในวันที่  7  พ.ค. 61 เวลา 10.00 น. ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางคอแหลม สอบถามโทร. 0 2291 2547 ต่อ 5927 ในวันและเวลาราชการ
 
  -----------------------     (รัชนีย์...กปส. รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner