ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561

1. สำนักงานเขตดินแดง กทม. ประกวดราคาให้เช่าสถานที่ในสำนักงานเขตดินแดงเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม มีกำหนดระยะเวลาให้ใช้สถานที่ 3 ปี ผู้สนใจขอรับใบเสนอราคาได้ที่ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 เม.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ผู้ยื่นประกวดราคายืนใบเสนอราคาได้ในวันที่ 19 เม.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00-11.15 น. ณ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตดินแดง สอบถามโทร. 0 2245 3379 ในวันและเวลาราชการ

                                                                        -----------------       (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner