ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561

1. สำนักงานเขตดินแดง กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน  395 รายการ อาทิ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล พัดลมแบบตั้งโต๊ะ เก้าอี้เหล็กที่นั่งพนักพิงบุฟองน้ำ เครื่องคอมพิวเตอร์ และรถจักรยานยนต์ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่  24  เม.ย. 61  ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานร่มโพธิ์ร่มไทร หน้าสำนักงานเขตดินแดง ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตดินแดง

สอบถามโทร. 0 2245 6021 ในวันและเวลาราชการ

                                                                        -----------------       (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner