ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

 1. สำนักงานเขตบึงกุ่ม กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน  793 รายการ อาทิ ลิฟท์ เครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล และรถบรรทุก ขนาด 1 ตันฯลฯ กำหนดลงทะเบียนพร้อมวางหลักประกันซองเข้าสู้ราคา ในวันที่ 9 เม.ย. 61  ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป  ณ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบึงกุ่ม ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบึงกุ่ม ขอดูพัสดุทั้งหมดของฝ่ายต่างๆ และโรงเรียนตามที่ระบุข้างต้นตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 เม.ย. 61 เวลา 10.00-15.00 น.

สอบถามโทร. 0 2364 7417 ต่อ 6283 ในวันและเวลาราชการ

                                                            -----------------       (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner