ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561

1. สำนักงานเขตยานนาวา กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน  1,182 รายการ อาทิ เก้าอี้เหล็กบุนวม ใช้ในห้องประชุม โต๊ะทำงานระดับ 7-9 ไมโครโฟนคออ่อน เตรื่งตัดหญ้าแบบสายสะพายฯ และรถจักรยานยนต์ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 10 เม.ย. 61  ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตยานนาวา  ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตยานนาวา สอบถามโทร. 0 2294 2395 ในวันและเวลาราชการ

                                                                        -----------------       (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner