ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561

1. สำนักงานเขตพระนคร กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน  214 รายการ อาทิ รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน พัดลมไอน้ำ เก้าอี้เหล็กที่นั่งพนักพิงบุฟองน้ำ เครื่องปรับอากาศ และรถจักรยานยนต์ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่  22 มี.ค. 61  ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบริรักษ์ราชา  ชั้น 5 อาคาร 2 สำนักงานเขตพระนคร ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายต่างๆ และโรงเรียนตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้เรียบร้อยก่อนวันเข้าสู้ราคา หรือติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตพระนคร

สอบถามโทร. 0 2628 9061 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner