ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561

1. สำนักงานเขตบากอกน้อย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน  974 รายการ อาทิ เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6    เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล พัดลมไอน้ำ และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคา  ในวันที่ 22 มี.ค. 61  ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคาร A สำนักงานเขตบางกอกน้อย ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางกอกน้อย

สอบถามโทร. 0 2424 7879 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

e-max.it: your social media marketing partner