ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง สำนักอนามัย กทม. ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 54 รายการ อาทิ เก้าอี้ทำงานระดับ 1-2 พัดลมเหล็กที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ พัดลมแบบติดเพดาน เครื่องคอมพิวตอร์ และเครื่องปรับและสำรองกระแสไฟฟ้าฯลฯ  ยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่ 23 มี.ค. 61 เวลา 09.10-09.40 น. ณ  ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาในครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่งานธุรการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มี.ค. 61

สอบถามโทร. 0 2282 8493 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner