ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

1. สำนักงานเขตบางพลัด  กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน  355รายการ อาทิ โต๊ะทำงานระดับ 3-6, เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6, ปั๊มน้ำ, เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน, และรถบรรทุกขนาด 1ตันฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 21มี.ค. 61  ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 7สำนักงานเขตบางพลัด ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางพลัดและสถานที่พัสดุนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20-14มี.ค. 61สอบถามโทร. 0 2434 6372ในวันและเวลาราชการ

2. สำนักงานเขตคันนายาว กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน  579รายการ อาทิ เก้าอี้เหล็ก โทรศัพท์ รถจักรยานยานต์ เครื่องสูบน้ำมอร์เตอร์ไฟฟ้า  และรถบรรทุกขนาด 1ตันฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 21มี.ค. 61  ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเสนีวงศ์ 1ชั้น 5สำนักงานเขตคันนายาว ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตคันนายาว สอบถามโทร. 0 2379 9953ในวันและเวลาราชการ

3. กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน  22รายการ อาทิ รถโดยสารขนาด 12ที่นั่ง เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล และเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 9มี.ค. 61  ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00น. เป็นต้นไป ณ กองการพยาบาลสาธารณสุข อาคารสำนักงานเขตห้วยขวาง ชั้น 6สำนักงานเขตห้วย ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่กองการพยาบาลสาธารณสุข อาคารสำนักงานเขตห้วยขวาง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามโทร. 0 2276 3904ในวันและเวลาราชการ

4. สำนักผังเมือง กทม. กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 77รายการ (ครั้งที่ 2) อาทิ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1ตัน ที่กั้นผนังสำเร็จรูปทึบ โต๊ทำงานระดับ 3-6เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และตู้เหล็กประตู 2บานฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 15ม.ค. 61  ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00น. เป็นต้นไป ณ งานธุรการ กองควบคุมทางผังเมือง สำนักผังเมือง ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่งานธุรการ กองควบคุมผังเมือง สำนักผังเมือง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14มี.ค. 61ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00น. สอบถามโทร. 0 2354 1288ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------                  (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner