ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

1. สำนักงานเขตพญาไท กทม.  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน  89 รายการ อาทิ ตูไม้ประตู 2 บาน เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวนฯ กำหนดลงทะเบียนพร้อมวางหลักประกันการเข้าสู้ราคาในวันที่ 15 มี.ค. 61  ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภาสะพงษ์ ชั้น 1 สำนักงานเขตพญาไท ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตพญาไท ตั้งแต่วันที่ 12-14 มี.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น.

สอบถามโทร. 0 2279 4141 ต่อ 6480 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner