ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

1. สำนักงานเขตภาษีเจริญ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน  721 รายการ อาทิ เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 13 มี.ค. 61  ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 (ห้องใหญ่) สำนักงานเขตภาษีเจริญ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง ชั้น 2 สำนักงานเขตภาษีเจริญ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 มี.ค. 61

สอบถามโทร. 0 2413 0569 ต่อ 6630, 6631  ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

e-max.it: your social media marketing partner