ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

 1. สำนักงานเขตดอนเมือง กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 735 รายการ อาทิ โต๊ะทำงานระดับ 1-2พัดลมแบบติดผนัง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 15 มี.ค. 61  ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเขตดอนเมือง ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง ชั้น 2 สำนักงานเขตดอนเมือง ตั้งแต่บัดนี้บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามโทร. 0 2565 9406 ในวันและเวลาราชการ

2. สำนักงานเขตลาดกระบัง กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน  2,069 รายการ อาทิ เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น เครื่องถ่ายเอกสาร รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน พัดลมระบายอากาศ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องทำน้ำเย็นขสดพลาสติกฝาครอบฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 14 มี.ค. 61  ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตลาดกระบัง ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่สำนักงานเขตลาดกระบัง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามโทร. 0 2326 7770  ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner