ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย สำนักอนามัย กทม. สอบราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน 78 รายการ อาทิ ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก พัดลมชนิดแขวน เครื่องดับเพลิงชนิดสารเคมีระเหย เก้าอี้ไฟเบอร์ฯลฯ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ห้องธุรการ ชั้น 3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย สำนักอนามัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ส.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2282 8494 ต่อ 301, 302 ในวันและเวลาราชการ

2. โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลซื้อเตียงผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์เสริมประกอบการใช้งาน จำนวน 1 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ เขตคลองสาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2863 1066,0 2437 0123 ต่อ 1409,1410 โทรสาร 0 2437 6895 ในวันและเวลาราชการ

3. สำนักการระบายน้ำ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 27 รายการ อาทิ โต๊ะทำงานระดับ 1-2 ตู้เหล็ก4 ลิ้นชัก เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่  6 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองพัฒนาระบบหลัก สำนักการระบายน้ำ อาคารสำนักการระบายน้ำ ชั้น 3 ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและขอรับทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองพัฒนาระบบหลัก สำนักการระบายน้ำ อาคารสำนักการระบายน้ำ ชั้น 3ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 ก.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2246 0277 ในวันและเวลาราชการ

4. สำนักงานเขตหนองจอก กทม. ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซอยสังฆสันติสุข 54 และสุสานกลางมุสลิมประจำกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 3,600 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายโยธา ชั้น 4  สำนักงานเขตหนองจอก และที่สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2543 1473 ในวันและเวลาราชการ

5. โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงตึกแถว 3 คูหา เลขที่ 99,101,103 จำนวน 1 งาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 2,700 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 2 อาคารเอื้อประชา โรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ส.ค. 60 เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2220 8000 ต่อ 22201, 22203 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

 

 

          

 

 

e-max.it: your social media marketing partner