ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560

          1. สำนักการศึกษา กทม. เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประมูลซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากมีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการคัดเลือกเบื้องต้น จึงขอเลื่อนกำหนดการเสนอราคา จากเดิม วันที่ 28 เม.ย. 60 ออกไปก่อน ผู้สนใจติดต่อสอบถามโทร. 0 2861 2269 ในวันและเวลาราชการ

          2. สำนักงานเขตบางแค  กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 141 รายการ อาทิ เคื่องปรับอากาศ พัดลมไอน้ำ เครื่องถ่ายเอกสาร กล้องถ่ายภาพนิ่งอัตโนมัติ และรถจักรยานยนต์ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 8 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเขตบางแค ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตบางแค ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค.- 7 ก.ย. 60 เวลา 09.00-16.00 น.  สอบถามโทร. 0 2454 5903 ในวันและเวลาราชการ

          3. สำนักงานเขตบางนา กทม. สอบราคาซื้อหนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัด จำนวน 96 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ส.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2397 3579 ในวันและเวลาราชการ

          4. สำนักการคลัง กทม. แก้ไขประกาศกรุงเทพมหานครสอบราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ จำนวน 2 ข้อความ  1. จากเดิม รายการที่ 2 สมุดทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย ใช้กระดาษขาว 110 แกรม จำนวน 100 หน้าคู่/เล่ม ปกแข็ง 24 กระดาษหุ้มปกสีเขียว ผ้าหุ้มสันปกอย่างดีสีกากี พิมพ์ข้อความปะหน้าทุกเล่ม เย็บเล่มโดยใช้เชือก บรรจุห่อละ 5 เล่ม ห่อด้วยกระดาษสีกากี แก้ไขเป็น  รายการที่ 2 สมุดทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย ใช้กระดาษขาว 100 แกรม จำนวน 100 หน้าคู่/เล่ม ปกแข็ง 24 กระดาษหุ้มปกสีเขียว ผ้าหุ้มสันปกอย่างดีสีกากี พิมพ์ข้อความปะหน้าทุกเล่ม เย็บเล่มโดยใช้เชือก บรรจุห่อละ 5 เล่ม ห่อด้วยกระดาษสีกากี 2. จากเดิม กำหนดรับเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 4-16 ส.ค. 60 เวลา 08.30-15.00 น. กำหนดกระกาศรายชื่อในวันที่ 17 ส.ค. 60 เวลา 10.00 กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 18 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป แก้ไขเป็นกำหนดรับเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 4-22 ส.ค. 60 เวลา 08.30-15.00 น. กำหนดประกาศรายชื่อในวันที่ 23 ส.ค. 60 เวลา 10.00 กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 24 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อสอบถามโทร. 0 2224 3002, 0 2226 6224 ในวันและเวลาราชการ

--------------------     (รัชนีย์  กปส...รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner