มีนบุรีห่วงใยประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 12-16เม.ย. 61 ซึ่งเป็นวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนส่วนใหญ่จะเดินกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยวต่างจังหวัด เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทยทุกปี ดังนั้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนนผู้ขับขี่รถยนต์ควรเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน และห้ามดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่รถยนต์ หากจะออกนอกบ้านให้ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน และต้องไม่ลืมปิดวาล์วถังแก๊สในครัวให้เรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

อ่านเพิ่มเติม...

บางขุนเทียนจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการและอำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ที่อาจเกิดขึ้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งเป็นจุดพักรถและให้บริการประชาชนทั่วไป ที่จะเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนา ระหว่างวันที่ 11–17 เม.ย. 61 ภายในสถานที่บริการน้ำมันปิโตเลียมไทย ป.ต.ท. ก.ม.ที่ 12 ถ.พระรามที่2 (ขาออก) ในวันที่ 11–14 เม.ย. 61ตลอด 24 ช.ม. และจุดบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนบริเวณเต็นท์ ภายในสถานีบริการน้ำมันปิโตเลียม ป.ต.ท. สาขาแสมดำ ถ.พระรามที่ 2 (ขาเข้า) ในวันที่ 15-17 เม.ย. 61 ตลอด 24 ช.ม. 

อ่านเพิ่มเติม...

พระโขนงจัดอบรมอาสาฯ เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

นายจิรศักดิ์ เพ็งกุล ผู้อำนวยการเขตพระโขนง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 8 เม.ย.61 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตพระโขนง เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตพระโขนงให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อหาแนวทาง แก้ไขร่วมกัน  อันเป็นการเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชน สร้างแนวร่วมชุมชนที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและให้แก่ประชาชนอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

ดอนเมืองให้บริการเก็บขนไขมันแก่สถานประกอบการและประชาชนในพื้นที่เชิงรุก

นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ให้บริการจัดการไขมันแบบครบวงจรตั้งแต่ การให้บริการเก็บขนไขมันแก่สถานประกอบการและประชาชนเพื่อนำไขมันไปกำจัดที่โรงงานอย่างถูกลักษณะ และต้องเป็นไขมัน ที่ได้จากบ่อดักไขมันของสถานประกอบการและครัวเรือนที่เป็นไขมันจากพืชหรือสัตว์ที่ไม่ใช่ของเสียอันตราย (สำหรับของเสียอันตราย    ซึ่งเกิดจากสถานที่ที่ทำการผลิต กลิ่น หรือเก็บสะสมน้ำมันปิโตรเลี่ยม หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานที่ล้างอัดฉีดรถยนต์ สถานที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ ไม่เข้าข่ายการให้บริการเก็บและขนไขมันของกรุงเทพมหานคร) โดยในวันที่ 8เม.ย. 61 กำหนดให้บริการเก็บขนไขมันเชิงรุกที่ชุมชนวัดไผ่เขียววิลล่า ถ.โกสุมรวมใจ 46 (ใต้วัดไผ่เขียว) ติดต่อรับบริการจัดเก็บไขมันได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2565 9414

อ่านเพิ่มเติม...

หลายเขตตรวจพื้นที่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เขตสะพานสูง   นางสาวจุฑามาศ วิรุฬห์ธานี ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง กทม. แจ้งว่า คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในวันที่ 9เม.ย. 61 เวลา 09.00–12.00น. ออกตรวจพื้นที่บริเวณ ถ.ราษฎร์พัฒนา ตั้งแต่ ปาก ซ.มิสทีน ถึงมัสยิดอัลยูซรอ และ ถ.เคหะร่มเกล้า ตั้งแต่สามแยกแว๊กซี่ ถึงสะพานข้ามคลองลาดบัวขาว ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...

หลายเขตนัดวันทิ้งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่

เขตบางกอกใหญ่  นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. แจ้งว่าเขตฯ จัดทำแผนการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาการนำสิ่งของเหลือใช้ มาทิ้งในที่สาธารณะ ที่ว่างริมทาง แหล่งน้ำ คูคลอง และทางระบายน้ำต่างๆ  ในวันที่ 8เม.ย. 61 เวลา 09.00-11.00น. ณ ชุมชนปกอรุณจึงขอความร่วมมือจากประชาชน เจ้าของอาคารบ้านเรือนที่ประสงค์จะนำสิ่งของเหลือใช้ออกมาทิ้งให้วางไว้ตรงจุดพักขยะของชุมชน  ซึ่งเขตฯ ดำเนินการจัดเก็บโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร.0 2457 5624, 0 2457 0069ต่อ 5723

อ่านเพิ่มเติม...

บางเขนขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับชุมชน

นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. กล่าวว่า เขตฯ จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการทำงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ โดยใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับกรุงเทพมหานคร  ระดับเขต เป็นแกนหลักในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนระดับชุมชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง  ในพื้นที่เขต และยังให้ประชาชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับชุมชนเขตบางเขน ตามหัวข้อคนไทยไม่ทิ้งกัน วันที่ 7เม.ย. 61 เวลา 09.00–12.00น. ณ ชุมชนกองการภาพ และเวลา 15.00–19.00น. ชุมชนซอยอุ่นจิตร

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตภาษีเจริญ  นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดทำแผนรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่ โดยในวันที่ 16 เม.ย. 61 จะดำเนินการขุดลอกคู คลอง จัดเก็บขยะ วัชพืช และผักตบชวา เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ณ บริเวณคลองตาฉ่ำ (คลองรางบัว – คลองบางประทุน) จึงขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงคู คลอง เพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย และกีดขวางทางน้ำไหล สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายโยธา โทร. 0 2413 1697 ต่อ 6615-6616

อ่านเพิ่มเติม...

ภาษีเจริญรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย ในวันที่ 11 เม.ย. 61 ณ ชุมชนวัดจันทร์ เขต 3 จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการปิดภาชนะให้มิดชิด ใส่เกลือแกงในจานรองขาตู้ และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หรือหากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6618-6619

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3800011
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
15648
17713
87142
3630358
257518
471627
3800011

Your IP: 54.224.99.70
2018-04-21 22:08

Twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์