RSS

มีนบุรีเลือกคณะกรรมการประสานงาน ศูนย์ อปพร. 22 ก.ค. นี้

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า ด้วยคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.เขตมีนบุรี ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง (2 ปี) เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 61 เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ อปพร.เขตมีนบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตามระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ว่าด้วยคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. พ.ศ.2549 กำหนดให้ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตฯ เรียกประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องการภัยฝ่ายพลเรือนในสังกัด เพื่อให้มาประชุมเลือกกันเองเป็นคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. 

อ่านเพิ่มเติม...

ประเวศเฝ้าระวังสุขลักษณะโรงอาหารในโรงเรียน

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดทำแผนการตรวจประเมินสุขลักษณะของโรงอาหารในโรงเรียน ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย โดยร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ และศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ เข้าตรวจประเมินด้านกายภาพครัวของโรงเรียน สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ทดสอบความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์ และมือของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อตรวจหาการปนเปื้อนของสารเคมีและเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัยให้แก่แม่ครัวและตัวแทนนักเรียน เพื่อคุ้มครองสุขภาพของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา 

อ่านเพิ่มเติม...

มีนบุรีประชุมกรรมการชุมชน ประจำเดือน ก.ค. 61

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดการประชุมกรรมการชุมชนเขตมีนบุรี ประจำเดือน ก.ค. 61 ในวันที่ 17 ก.ค. 61 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี             เพื่อแจ้งนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข่าวสารทางราชการ รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น จึงขอให้กรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

                                                -----------------  (ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)

 

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้งดงาม ดังนี้

เขตวังทองหลาง   วันที่ 13 ก.ค. 61 บริเวณ ซ.ลาดพร้าว 51-55, 62 และริมคลองแสนแสบ วันที่ 14 ก.ค. 61 ซ.ลาดพร้าว 51-55, 62, 96 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2530 1740 ต่อ 6976

เขตลาดกระบัง   เวลา 09.00-18.00 น. ดังนี้ วันที่ 14 ก.ค. 61 บริเวณวัดลานบุญ และวัดสังฆราชา และวันที่ 15 ก.ค. 61 ซ.ฉลองกรุง และ ซ.วัดทิพพวาส

อ่านเพิ่มเติม...

หลายเขตนัดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณขยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม่ใช้แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

เขตประเวศ   วันที่ 15 ก.ค. 61 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ริมคลองประเวศฝั่งเหนือ แขวงประเวศ หากประสงค์จะสูบสิ่งปฏิกูลและจัดเก็บไขมัน (ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบราชการลูกบาศก์เมตรละ 250 บาท) แจ้งล่วงหน้าหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 หรือ 08 6991 5221

อ่านเพิ่มเติม...

บางกอกใหญ่และลาดกระบังออกตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน

คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะออกตรวจพื้นที่ เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่พบเห็นทันที ดังนี้

เขตบางกอกใหญ่  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป วันที่ 17 ก.ค. 61 บริเวณ ถ.อิสรภาพฝั่งเลขคี่ เริ่มจากเชิงสะพานเจริญพาศน์ ถึงเชิงสะพานข้ามคลองมอญ ในวันที่ 24 ก.ค. 61 ถ.อรุณอมรินทร์ฝั่งเลขคู่ เริ่มจากเชิงสะพานข้ามคลองมอญ ถึงใต้สะพานอนุทินสวัสดิ์ และวันที่ 31 ก.ค. 61 ถ.เพชรเกษมฝั่งเลขคู่ เริ่มจาก ปาก ซ.เพชรเกษม 4 ถึงปาก ซ.อิสรภาพ 21 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2457 0069 ต่อ 5705-7

อ่านเพิ่มเติม...

ดอนเมืองเปิดสอนทำอาหารก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น ขนมปังสังขยา

นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ร่วมกับมูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ จัดโครงการอบรมวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับแม่บ้าน ผู้ว่างงาน และประชาชนทั่วไป ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเป็นอาชีพ เสริมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โดยเปิดสอนวิธีทำก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น ขนมปังสังขยา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 28 ก.ค. 61      เวลา 08.30–12.00 น. ณ สำนักงานเขตดอนเมือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา

อ่านเพิ่มเติม...

หนองจอกจัดประกวดตกแต่งเทียนพรรษา

นายชัยวรัตน์ เกษสุขสมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตหนองจอก จัดการประกวดตกแต่งต้นเทียนพรรษา ประจำปี2561 ในวันที่ 24 ก.ค. 61 ณ วัดหนองจอก ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยแบ่งประเภทต้นเทียนพรรษาที่ส่งเข้าประกวด เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ ผู้สนใจสามารถยืนใบสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตหนองจอก ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 ก.ค. 61 ในวันเวลาราชการ และส่งต้นเทียนเข้าประกวดได้ ตั้งแต่เวลา 13.00–17.00 น. ณ จุดลงทะเบียน วัดหนองจอก

อ่านเพิ่มเติม...

ภาษีเจริญทดลองเดินเรือถึงท่าเรือวัดกำแพงบางจาก พาเที่ยวตลาดน้ำคลองบางหลวงในวันหยุด

นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายขยายเส้นทางเดินเรือคลองภาษีเจริญ ตั้งแต่ท่าเรือสะพานตากสิน–เพชรเกษม (บางหว้า) คลองภาษีเจริญ ถึงท่าเรือวัดกำแพงบางจาก คลองบางกอกใหญ่ เพื่อส่งเสริมระบบขนส่งมวลชนทางน้ำ (เรือโดยสาร) เชิงการท่องเที่ยว พร้อมทั้งรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะไปเที่ยวชมตลาดน้ำคลองบางหลวงในช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเริ่มให้บริการเดินเรือตามเส้นทางดังกล่าวตั้งแต่วันที่       28 ก.ค. 61 เป็นต้นไป

                                                -----------------  (กรรณิการ์...เขตภาษีเจริญ รายงาน)