foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

1541944
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
7984
10006
24985
1454410
232256
386415
1541944

Your IP: 54.81.195.240
2017-11-21 16:45

Facebook กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

เขตบางกอกใหญ่  นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. แจ้งว่า ด้วยขณะนี้ ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว สภาพอากาศแห้ง และลมกระโชกแรง เสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เขตฯ จึงขอแนะนำดังนี้ ก่อนออกจากบ้าน ควรปิดก๊าซหุงต้ม ดับธูปเทียนให้เรียบร้อย และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังใช้งาน หมั่นตรวจสอบสภาพของสายไฟฟ้าและเครื่องใช้ที่ชำรุดและเก่า หากมีสภาพชำรุดต้องรีบแก้ไข ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ ไม่เก็บสะสมสิ่งที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยเป็นจำนวนมาก ควรติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดถือมืออย่างน้อยชั้นละ 1เครื่อง และตรวจสอบสภาพเครื่องดับเพลิง เพื่อให้พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา

อ่านเพิ่มเติม...

นายบรรลือ สุกใส ผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปสู่การมีรายได้อย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจในชุมชน ส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านและสตรีในชุมชนให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ลดและแก้ไขปัญหาผู้ว่างงานให้สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ กำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ จำนวน 7 วิชา ระหว่างวันที่ 18 พ.ย. – 17 ธ.ค. 60 (เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์)

อ่านเพิ่มเติม...

เขตธนบุรี  นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการตามแผน ปฏิบัติงานตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา พื้นที่เขตธนบุรี โดยจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดของโรงอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ มือของผู้สัมผัสอาหาร ตู้น้ำดื่ม ตู้นมโรงเรียน ห้องสุขา และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ด้วยชุดทดสอบ พร้อมประชาสัมพันธ์การดูแลบ่อดักไขมันให้สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ วันที่ 14 พ.ย. 60 โรงเรียนกันตทาราราม โรงเรียนกงลี้จงซัน และโรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา วันที่ 16 พ.ย. 60 โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ โรงเรียนสหบำรุงวิทยา ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจตุรมิตรสัมพันธ์ และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมัสยิดบ้านสมเด็จ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5618 และ 5619

อ่านเพิ่มเติม...

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า ด้วยองค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 25พ.ย. ของทุกปี เป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล อันเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกที่ทุกประเทศร่วมกันสร้างความตระหนักและเรียกร้องให้เกิดการยุติปัญหาดังกล่าว อีกทั้งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29มิ.ย. 2546กำหนดให้เดือน พ.ย. ของทุกปีเป็น “เดือนแห่งการรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” เขตฯ จึงได้กำหนดจัดนิทรรศการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ตั้งแต่วันที่ 24-30พ.ย. 60ณ บริเวณหน้าห้องฝ่ายทะเบียน ชั้น 1อาคารสำนักงานเขตมีนบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. แจ้ง เขตฯ ได้มอบหมายฝ่ายเทศกิจและฝ่ายรักษาความสะอาดฯตรวจสอบแนะนำ กวดขันและจัดเก็บการติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย บริเวณทางเดินเท้าทั่วพื้นที่ เช่น ป้ายโฆษณาขายบ้าน ป้ายแสดงสินค้า ป้ายของบริษัทร้านค้าที่รุกล้ำบนทางเท้ากีดขวางทางสัญจรของประชาชนโดยเฉพาะบริเวณที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นหรือบริเวณป้ายรถเมล์ ในวันที่ 12 พ.ย. 60 เวลา 09.00–13.00 น. ณ ถ.พัฒนาการ ถ.อ่อนนุช ถ.ศรีนครินทร์ ถ.พระรามเก้า

อ่านเพิ่มเติม...

เขตพระโขนง  นายจิรศักดิ์ เพ็งกุล ผู้อำนวยการเขตพระโขนง กทม. แจ้งว่า เขตฯ จะดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และของเหลือใช้ ณ ซอยวิชรธรรมสาธิต 37 และ 39 ตามโครงการ "นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ของเหลือใช้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์"  ในวันที่ 12 พ.ย. 60 เวลา 08.00-12.00 น. ขอให้ประชาชน นำสิ่งของเหลือใช้ที่ไม่ต้องการ มาตั้งไว้ในจุดที่กำหนด กรณีขยะพิษ ขยะอันตราย ขอให้ใส่ถุงแยกออกจากขยะทั่วไป ซึ่งทางเขตฯ จะเข้าไปดำเนินการจัดเก็บและนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2311 5018 ต่อ 6522-6524

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดอบรมตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ในวันที่ 25-26 พ.ย. 60 เวลา 09.00-16.00 น. ณ วัดราชโกษา ตามโครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 2 รูป สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2326 6288

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตบางเขน  นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำโครงการล้างทำความสะอาดทางเท้า  ในวันที่ 13 พ.ย. 60 เวลา 09.30–12.00 น. บริเวณ ถ.พหลโยธินตั้งแต่ทางเข้าสะพานใหม่รามาถึงหน้าร้านอรพิน ถ.พหลโยธิน หน้าแฟลตทหาร (ศรภ.) ถ.รามอินทราบริเวณตลาดกม. 4  /  เขตฯ เข้าทำความสะอาดพื้นที่ ถางหญ้า เก็บวัชพืช กิ่งไม้ เศษไม้และเศษวัสดุต่างๆ พร้อมล้างทำความสะอาดผิวการจราจรและทางเท้า ป้ายรถประจำทาง ตู้ไปรษณีย์ และช่องตะแกรงระบายน้ำ

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านทะเบียนเชิงรุก ในวันที่ 29 พ.ย. 60 ณ โรงเรียนขุมทอง เขตลาดกระบัง โดยได้จัดทำเอกสารแผ่นพับแจกให้กับนักเรียน 

อ่านเพิ่มเติม...