foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

1541947
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
7987
10006
24988
1454410
232259
386415
1541947

Your IP: 54.81.195.240
2017-11-21 16:46

Facebook กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

          เขตภาษีเจริญ        นายสมชีพ  ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย ในวันที่ 17พ.ย. 60ณ ชุมชนกัลปพฤกษ์ หมู่ 4เขตภาษีเจริญ จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด ใส่เกลือแกงในจานรองขาตู้ และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หรือหากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2413 0565ต่อ 6618-6619

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

          นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โดยจัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 19 และเชิญเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมตรวจสอบสถานบริการหรือสถานประกอบการ  ที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ พื้นที่แขวงดาวคะนอง ร้านยายาซ่า ร้านนิวแจ๊ส รอยยิ้มสเต๊กเฮ้าส์ และเรือนแสงจันทร์ ในวันที่ 16 พ.ย. 60 เวลา 19.00 น. สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5618 และ 5619

 

-----------------        (นิรามัย...เขตธนบุรี รายงาน) 

 

 

          นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ลงพื้นที่ร่วมตรวจวัดควันดำ-เสียงดัง ร่วมกับและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจของกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. ดังนี้ ในวันที่ 15, 17 และ 20 พ.ย. 60 ณ บริเวณ ถ.ร่มเกล้า ซ.ร่มเกล้า 30-52 ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหรือผู้ประกอบการขนส่ง ไม่นำรถที่ก่อมลพิษทางอากาศและเสียงมาใช้ อันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน

 

-----------------        (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน) 

 

 

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยบนทางเท้า เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนสามารถใช้ทางเท้าสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และไม่ก่อให้เกิดปัญหาจราจรบนถนน อันเกิดจากการทำการค้าของผู้ค้าในที่สาธารณะ เขตฯ จึงดำเนินการกวดขันตามนโยบายจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยบนถนนทุกเส้นในพื้นที่เขตอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ตรวจตรา และจับ-ปรับผู้ฝ่าฝืน พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งกระทำความผิดในลักษณะต่างๆ ได้แก่ ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ บนถนนหรือทางเท้า ปรุงอาหารขายหรือ
 

อ่านเพิ่มเติม...

          นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 9กำหนดจัดกิจกรรม“วันทิ้งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่” ในวันที่ 19พ.ย. 60เวลา 09.00–12.00น. ณ ชุมชนเลิศสุขสม ถ.พุทธมณฑล สาย 1              จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียง ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดที่พักอาศัยจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ที่ชำรุดใช้การไม่ได้ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค โดยนำสิ่งของเหลือใช้ที่จะทิ้งดังกล่าว               มารวมไว้บริเวณที่ว่างในชุมชน ซึ่งเขตฯ จะเข้าดำเนินการจัดเก็บ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2413 0565ต่อ 6624 - 6625

 

-----------------        (ปชส...เขตภาษีเจริญ  รายงาน)

 

          นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ให้บริการจัดการไขมันแบบครบวงจรตั้งแต่การให้บริการเก็บขนไขมันแก่สถานประกอบการและประชาชนเพื่อนำไขมันไปกำจัดที่โรงงานอย่างถูกลักษณะ และต้องเป็นไขมันที่ได้จากบ่อดักไขมันของสถานประกอบการและครัวเรือนที่เป็นไขมันจากพืชหรือสัตว์ที่ไม่ใช่ของเสียอันตราย (สำหรับของเสียอันตรายซึ่งเกิดจากสถานที่ที่ทำการผลิต กลิ่น หรือเก็บสะสมน้ำมันปิโตรเลี่ยม หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานที่ล้างอัดฉีดรถยนต์ สถานที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ เป็นต้น ไม่เข้าข่ายการให้บริการเก็บและขนไขมันของกรุงเทพมหานคร) การบริการเก็บไขมัน ติดต่อรับบริการได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2565 9414

 

 -----------------        (ปชส...เขตดอนเมือง  รายงาน)

 

 

          นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า สำนักอนามัย จัดรถยนต์หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร(Mobile Unit Food Safety) เพื่อดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีกำหนดออกหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร ประจำเดือน พ.ย. 60 ณ สำนักงานเขตลาดกระบัง            ในวันที่ 23 พ.ย. 60 เวลา 08.00-16.00 น. 

 

 

----------------        (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน) 

 

 

นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้กรุงเทพมหานครดำเนินโครงการ “ตลาดประชารัฐกรุงเทพมหานคร คืนความสุข” เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทำการค้าและช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ไม่มีสถานที่ค้าขาย โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่จุดรับลงทะเบียน ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สำนักงานเขตธนบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5618 และ 5619
 
----------------- (นิรามัย...เขตธนบุรี  รายงาน)
 
 

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้มีการจำหน่ายผักสดที่มีสารเคมีตกค้างให้กับประชาชน ตามโครงการ“ตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักสด” เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ           ให้ผู้บริโภคผักสดได้สินค้าที่มีคุณภาพปลอดสารเคมี นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ            เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในวันที่ 17 พ.ย. 60 เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจ ณ ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรี  ถ.สีหบุรานุกิจ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ  โทร. 0 2 914 5834

 

 -----------------        (ปชส...เขตมีนบุรี  รายงาน)