RSS

หลายเขตตรวจเข้มคุณภาพอาหารในพื้นที่

เขตพญาไท   นางพวงเพ็ญ ชื่นค้า ผู้อำนวยการเขตพญาไท กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจประเมินสุขลักษณะและสุ่มตรวจคุณภาพอาหาร ความสะอาดมือผู้สัมผัสอาหารและภาชนะอุปกรณ์ ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ในเดือน ก.ค. 61 เวลา 09.30–13.00น. โดยวันที่ 20ก.ค. 61 ดำเนินการบริเวณ ถ.พหลโยธิน โดยตรวจประเมินสุขลักษณะ ข้อกำหนดพื้นฐาน 10ประการสำหรับแผงลอยจำหน่ายอาหาร ตรวจคุณภาพอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test kit) พร้อมทั้งตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะแลทางกายภาพ สถานที่จำหน่ายอาหารแผงลอย และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน ได้แก่ สารบอแรกซ์ กรดซาลิซิริค สารฟอกขาว ฟอร์มาลิน ยาฆ่าแมลง และเชื้อโคลิฟอร์ม และกำหนดตรวจอาหาร ดังนี้ น้ำมันทอดอาหาร เนื้อหมู เนื้อหมูหมัก เนื้อไก่ เนื้อไก่หมัก พริกไทยดำ เนื้อหมูปลาหมึกสด เป็นต้น ซึ่งในกรณีที่พบข้อบกพร่องทางด้านกายภาพและจุลชีวิทยา เจ้าหน้าที่เขตจะแนะนำผู้ประกอบการดำเนินการให้ถูกต้อง เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้รับความปลอดภัย 

อ่านเพิ่มเติม...

ลาดกระบังจัดอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษ 21-22ก.ค. นี้

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดอบรมวิชาชีพการปลูกผักปลอดภัย ตามโครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561ในวันที่ 21-22ก.ค. 61 เวลา 10.00-16.00น. ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนคนเมือง ซ.ฉลองกรุง 19แขวงลำปลาทิว เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2.สำเนาบัตรประชาชนสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2326 6288

                                                -----------------  (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

 

ดอนเมืองและมีนบุรีชวนร่วมหล่อเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

เขตดอนเมือง   นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมือง ได้ร่วมทำความดี ลด ละ เลิก อบายมุขปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า และทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป โดยจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา การแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับวันเข้าพรรษา ตั้งแต่วันที่ 23-24ก.ค. 61 และวันที่ 25ก.ค. 61 กำหนดจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ถวายเครื่องไทยธรรมและปัจจัย ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ชั้น 2สำนักงานเขตดอนเมือง หลังจากนั้นจัดพิธีแห่เทียนพรรษาไปยังวัดในพื้นที่ 7วัด 

อ่านเพิ่มเติม...

พระนครอบรม อปพร.รุ่นที่ 23

นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตพระนคร กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตพระนคร รุ่นที่ 23จำนวน 50คน ในวันที่ 21-22, 28-30ก.ค. 61 แบบไป-กลับ รวม 5วัน ระหว่างเวลา 08.00-17.00น.   ณ ห้องประชุมเพชรพระนคร สำนักงานเขตพระนคร เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการป้องกันภัย พร้อมร่วมเป็นกำลังสนับสนุนราชการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณต่างๆ โดยมีผู้แทนจากสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม สถานดับเพลิงภูเขาทอง และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้    ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

อ่านเพิ่มเติม...

หลายเขตนัดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณขยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม่ใช้แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

เขตภาษีเจริญ   วันที่ 22 ก.ค. 61 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ชุมชนวัดจันทร์ เขต 1 หมู่ 3 ซ.เพชรเกษม 54 สอบถามที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6624-6625

อ่านเพิ่มเติม...

ธนบุรีจัดประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค. 61

นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตธนบุรี สโมสรกีฬาเขตธนบุรีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตธนบุรี หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66พรรษา 28ก.ค. 61ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) โดยคณะผู้บริหารเขต ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 16ก.ค. 61 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4สำนักงานเขตธนบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ภาษีเจริญและประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบทและสารกำจัดยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตามที่ประชาชนร้องขอและพื้นที่เสี่ยง ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค และลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนี้

เขตภาษีเจริญ    วันที่ 16 ก.ค. 61 ณ ชุมชนเพชรเกษม 56 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6618-6619

อ่านเพิ่มเติม...

สาทรและวังทองหลางออกตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน

คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะออกตรวจพื้นที่ เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่พบเห็นทันที ดังนี้

เขตสาทร  วันที่ 16 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. เริ่มต้นสี่แยกสะพาน 3 ตรงไปตาม ซ.จันทน์ 18/7 ตลอดเส้น ไปออก ซ.สาทร 11เลี้ยวซ้ายไปตาม ถ.เจริญราษฎร์ เลี้ยวซ้ายเข้า ซ.เจริญราษฎร์ 1 ทะลุออก ซ.เจริญราษฎร์ 3 (วัดปรก) ตรงไปออก ซอ.จันทน์ 32 เลี้ยวซ้ายไปตาม ถ.จันทน์ เลี้ยวซ้ายเข้า ซ.จันทน์ 24 (เย็นจิต) สิ้นสุดที่หน้าสมาคมแต้จิ๋ว

อ่านเพิ่มเติม...

สัมพันธวงศ์ จัดกิจกรรม “สัมพันธ์สุขใจ ใส่บาตรทุกวันศุกร์”

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรม “สัมพันธ์สุขใจใส่บาตรทุกวันศุกร์” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์เพื่อให้ข้าราชการ และบุคลากรเขต รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม โดยการร่วมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์จากวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เป็นประจำทุกวันศุกร์ (ยกเว้นวันศุกร์ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ในเวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรม “สัมพันธ์สุขใจใส่บาตรทุกวันศุกร์” ตามเวลาและสถานที่ดังกล่าว 

อ่านเพิ่มเติม...