foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2991751
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8622
13904
80348
2789439
385833
503863
2991751

Your IP: 50.19.34.255
2018-02-23 13:08

Facebook กองประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน 2561

ค้นหา

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตสาทร นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ วันที่ 17 ก.พ. 61 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณ ถ.นางลิ้นจี่ (1.100 ก.ม.) ถ.สวนพลู ถึง ถ.เย็นอากาศ โดยการล้างทำความสะอาด ผิวจราจร ทางเท้า จุดพักขยะ กำแพงรั้ว ราวเหล็กสะพานลอย ป้ายสัญญาณจราจร สิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ เก็บมูลฝอย เศษวัสดุ วัชพืช ฉีดล้างช่องตะแกรงระบายน้ำ เพื่อความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม...

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร โดยเน้นการดูแลด้านการสุขาภิบาลอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ตามโครงการ “กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย” โดยเขตฯ ได้จัดแผนลงพื้นที่ตรวจเข้มด้านการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการ ในวันที่ 22 ก.พ. 61 บริเวณ ถ.รามคำแหง (ทั้งสองฝั่ง) โดยดำเนินการตรวจสถานประกอบการ ได้แก่ 

อ่านเพิ่มเติม...

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-จีน โดยมี เยาวชนและผู้ปกครองจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 400 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างเยาวชนในประเทศไทย-จีน 

อ่านเพิ่มเติม...

เขตภาษีเจริญ นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 9 กำหนดจัดกิจกรรม “วันทิ้งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่” ในวันที่ 18 ก.พ. 61 เวลา 09.00–12.00 น. บริเวณชุมชนข้างวัดโตนด ซอยบางแวก 21 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลดและแยกขยะมูลฝอย และตระหนักถึงความสำคัญของการนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์

จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียง ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดที่พักอาศัยจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ที่ชำรุดใช้การไม่ได้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ที่นอน เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยนำสิ่งของเหลือใช้ที่จะทิ้งมารวมไว้บริเวณที่ว่างในชุมชน ซึ่งเขตฯ จะจัดรถพร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดเก็บโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6624-5

อ่านเพิ่มเติม...

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดแผนปฏิบัติงานตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561 ในวันที่ 19 ก.พ. 61 จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย ตลาดนัดสุวรรณภูมิ ตลาดนัดสุวรรณภูมิ 2 ตลาดนัดสุวรรณภูมิ 3 ตลาดนัดสุวรรณภูมิ 4 ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร 

อ่านเพิ่มเติม...

เขตสวนหลวง นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถนน ตรอก ซอย ที่ว่างริมทาง และจัดเก็บขยะข้างทาง ตั้งแต่เวลา 09.00–13.00 น. ในวันที่ 20 ก.พ. 61 บริเวณถนนพัฒนาการ ถนนอ่อนนุช ถนนศรีนครินทร์ ถนนพระรามเก้า และได้ดำเนินโครงการพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถานในพื้นที่ ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ เก็บขนมูลฝอย เก็บกวาดใบไม้ สิ่งของเหลือใช้เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้ศาสนสถานในพื้นที่มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพแวดล้อมที่ดีในวันที่ 21 ก.พ. 61 มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม ซ.พัฒนาการ 20

อ่านเพิ่มเติม...

นายชัยวรัตน์ เกษสุขสมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรหลัก ประจำปี 2561 ให้กับบุคคลทั่วไปที่สมัครเป็นอาสาสมัครในพื้นที่เขตหนองจอก เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันภัย ระงับและบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดขึ้น 

อ่านเพิ่มเติม...

นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. แจ้ง เขตฯ ได้มอบหมายฝ่ายเทศกิจและฝ่ายรักษาความสะอาดฯตรวจสอบแนะนำ กวดขันและจัดเก็บการติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย บริเวณทางเดินเท้าทั่วพื้นที่ เช่น ป้ายโฆษณาขายบ้าน ป้ายแสดงสินค้า ป้ายของบริษัทร้านค้าที่รุกล้ำบนทางเท้ากีดขวางทางสัญจรของประชาชนโดยเฉพาะบริเวณที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นหรือบริเวณป้ายรถเมล์ ในวันที่ 18 ก.พ. 61 เวลา 09.00–13.00 น. ณ ถ.พัฒนาการ ถ.อ่อนนุช ถ.ศรีนครินทร์ ถ.พระรามเก้า

อ่านเพิ่มเติม...

เขตบางซื่อ  นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ กทม. แจ้งว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน   ที่ต้องการทิ้งขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย เขตฯ จึงได้กำหนดแผนการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย ในวันที่ 18 ก.พ. 61 เวลา 09.00-12.00 น. ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี 25 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2586 9974 โทรสาร 0 2585 9614

อ่านเพิ่มเติม...