foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

1542288
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8328
10006
25329
1454410
232600
386415
1542288

Your IP: 54.81.195.240
2017-11-21 17:07

Facebook กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ จัดทำโครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน  เพื่อพัฒนาผู้สัมผัสอาหารและสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้ตามมาตรฐานอาหารสะอาด ถูกอนามัย ไม่มีสารปนเปื้อน เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอาหารปลอดภัยและเป็นมหานคร  ที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยจะดำเนินการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนด้านการภาพ ภายในโรงอาหาร และแผงค้า การสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร

อ่านเพิ่มเติม...

นายชัยวรัตน์ เกษสุขสมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ขึ้น   ในวันที่ 17 พ.ย. 60 เวลา 09.00–14.00 น. บริเวณลานหน้าสำนักงานเขตหนองจอก จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ นำขยะรีไซเคิล  มาแลกไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัว ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ทุกวัน ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ  โทร. 0 2543 2086

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขต ฯ มีนโยบายเข้มงวดในการตรวจสถานประกอบการ  ในช่วงเวลากลางคืน เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม ในวันที่ 20 พ.ย. 60 เวลา 21.00 น.เป็นต้นไป บริเวณ ถ.ลาดกระบัง โดยเขตฯ ประสานเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายโยธา ร่วมลงพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต โดยวิธีการจัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด เพื่อให้ครูและบุคลากรด้านการสอน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการแผนการสอน มีส่วนร่วมในการปรับแผนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการยกระดับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดให้มีมาตรฐานเดียวกัน ผลที่ได้รับสามารถนำความรู้และทักษะมาพัฒนาปรับปรุงแผนการสอนให้มีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างยิ่ง

อ่านเพิ่มเติม...

นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครขอเชิญประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการฟรี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ฉีดยากำจัดเห็บหมัด และผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว โดยให้งดอาหาร น้ำก่อนผ่าตัดอย่างน้อย 12 ชั่วโมง ในวันที่ 15 พ.ย. 60 เวลา 08.30–12.00 น. ณ วัดสุนทรธรรมทาน (แค นางเลิ้ง) สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2281 3965

อ่านเพิ่มเติม...

เขตลาดพร้าว  นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดและจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและการดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมมูลฝอยชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ ขยะรีไซเคิลและวัสดุอลูมิเนียม นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัย ก่อนเวลา 09.00 น. โดยในวันที่ 19 พ.ย. 60 เวลา 09.00–12.00 น.ลงพื้นที่ ณ ชุมชนหมู่บ้านโอษธิศ 2 ถ.สุคนธสวัสดิ์ หากประสงค์จะสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลและจัดเก็บไขมัน (ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบราชการลูกบาศก์เมตรละ 250 บาท) โปรดแจ้งล่วงหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2539 8246

อ่านเพิ่มเติม...

เขตดอนเมือง  นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ฆ่ายุงลายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีพื้นที่เป้าหมายได้แก่ สถานประกอบการ ร้านเกมส์ ร้านขายของเก่าและร้านรับซื้อยางรถยนต์ ชุมชน สถานศึกษา วัด ศูนย์บริการสาธารณสุข โดยเน้นการลดและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย โดยในวันที่ 15 พ.ย. 60 เวลา 09.00–12.00 น. ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ ณ ชุมชนปิ่นเจริญ 4 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2565 9407

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้
 
เขตวังทองหลาง นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ โดยดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดขยะมูลฝอย เศษวัสดุและป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต ตัดแต่งกิ่งไม้ใบหญ้า และจัดเก็บวัชพืช เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนี้ วันที่ 14 พ.ย. 60 บริเวณ ซ.ลาดพร้าว 80 แยก 26 และ ซ.ลาดพร้าว 98 และวันที่ 15 พ.ย. 60 ซ.ลาดพร้าว 80 และริมคลองแสนแสบ วันที่ 16 พ.ย. 60 บริเวณโบสถ์พระแม่กุหลาบทิพย์ สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2530 1740 ต่อ 6976
 

อ่านเพิ่มเติม...

          น.ส.วนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำโครงการ “การเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน”และได้แต่งตั้งชุดปฏิบัติการร่วมด้านความปลอดภัยเขตลาดพร้าว โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม กองพันทหารช่างที่ 9 การไฟฟ้านครหลวงเขตลาดพร้าว สถานีดับเพลิงเขตลาดพร้าวและบางเขน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตลาดพร้าว

 

อ่านเพิ่มเติม...