foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

1541980
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8020
10006
25021
1454410
232292
386415
1541980

Your IP: 54.81.195.240
2017-11-21 16:48

Facebook กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 29 (หลักสูตรหลัก) ประจำปี 2561 จำนวน 50 คน เป็นการฝึกอบรมแบบไป–กลับ ระหว่างวันที่ 20-21 และ 26-28 ม.ค. 61 รวม 5 วัน ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตคลองเตย เพื่อสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบของประชาชน มีส่วนร่วมในการป้องกัน ช่วยเหลือ สกัดกั้น และต่อต้านการแทรกซึมบ่อนทำลายและภัยต่างๆ ในทุกลักษณะ เป็นกำลังเสริมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีที่กำลังเจ้าหน้าที่ของรัฐมีไม่เพียงพอ

อ่านเพิ่มเติม...

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดประชุมกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องประจำเดือน พ.ย. 60 ในวันที่ 20พ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ทั้งนี้ ได้เชิญประธาน/กรรมการชุมชนจากทุกชุมชนในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา หาแนวทางร่วมมือกันแก้ไขและให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนเป็นการแจ้งข้อราชการต่างๆ ให้ทราบ

อ่านเพิ่มเติม...

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้มีการจำหน่ายผักสดที่มีสารเคมีตกค้างให้กับประชาชน ตามโครงการ“ตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักสด” เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ  ให้ผู้บริโภคผักสดได้สินค้าที่มีคุณภาพปลอดสารเคมี นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการเพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยในวันที่ 20 พ.ย. 60 เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจ ณ ตลาดนัดพิมานมีน ชุมชนเอื้อาทร ถ.รามอินทรา และวันที่ 22 พ.ย. 60 ตลาดนัดร่มเกล้า ถ.ร่มเกล้า

อ่านเพิ่มเติม...

นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมออมเงินเดือนละนิด เพื่อชีวิตที่มั่นคง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรตลอดจนประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมือง ยึดถือหลักปรัญชาเศรษกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เวลา 11.00–14.00น. ธนาคารออมสิน สาขาดอนเมือง ได้จัดรถโมบายมาตั้งรับฝากเงินและเปิดบัญชีใหม่ให้กับประชาชนผู้สนใจร่วมกิจกรรมสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2565 9411

อ่านเพิ่มเติม...

เขตวัฒนา    ว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม หุยประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา แจ้งว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้กรุงเทพมหานครดำเนินโครงการ “ตลาดประชารัฐกรุงเทพมหานคร คืนความสุข” เพื่อเพิ่มพื้นที่ประกอบการค้าขายและช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ไม่มีสถานที่ทำการค้า โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตวัฒนา ชั้น 8 อาคารลิเบอร์ตี้พลาซ่า ถ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายเทศกิจโทร. 0 2381 2136

อ่านเพิ่มเติม...

เขตบางพลัด  นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด กทม. แจ้งว่า ตามที่กรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการ ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข ดำเนินการโดยกรุงเทพมหานคร ประเภทตลาดค้าขายอาหารปรุงสด ของชำ เสื้อผ้า โดยตลาดเป็นแบบไม่มีโครงสร้าง เพื่อจัดที่ทำการค้าช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่สถานที่ค้าขาย รวมทั้งจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ของทั้ง 50 เขต ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการแล้ว 5 แห่ง ได้แก่ 1.ใต้ทางด่วนพงษ์พระราม 2.หน้าภัตตาคารกุ้งหลวง

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดอบรมวิชาชีพตามโครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยกำหนดจัดอบรมหลักสูตรช่างตัดผมชาย ระดับ 1 ในวันที่ 25-26 พ.ย. 60 เวลา 09.00-16.00 น. ณ วัดราชโกษา เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 2 รูป สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2326 6288

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตบางเขน  นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ ถางหญ้า เก็บวัชพืช กิ่งไม้ เศษไม้และเศษวัสดุต่างๆ พร้อมล้างทำความสะอาดผิวการจราจรและทางเท้า ป้ายรถประจำทาง  ตู้ไปรษณีย์ และช่องตะแกรงระบายน้ำ ในวันที่ 15 พ.ย. 60 บริเวณ ถ.พหลโยธิน (คลองบางบัว-วงเวียนอนุสาวรีย์บางเขน) ถ.รามอินทราฝั่งขาเข้า เริ่มคลองตาเร่งถึงฝั่งตรงข้าม แฟลต กม. 4 บริเวณริมทางเท้า ถ.รามอินทรา ทั้ง 2  ฝั่ง

อ่านเพิ่มเติม...

นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่  กำหนดจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 1ธ.ค. 60บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตบางพลัด โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ การทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 70รูป การมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่นและนักเรียนที่ชนะการประกวดคำขวัญและเรียงความวันพ่อแห่งชาติ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เขตฯ จึงได้กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 16พ.ย. 60เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7สำนักงานเขตบางพลัด

อ่านเพิ่มเติม...