foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2991744
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8615
13904
80341
2789439
385826
503863
2991744

Your IP: 50.19.34.255
2018-02-23 13:08

Facebook กองประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน 2561

ค้นหา

นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาคีเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เขตภาษีเจริญ กำหนดจัดกิจกรรมตลาดนัด “ผัก ผลไม้ดีๆ @ภาษีเจริญ พื้นที่สุขภาวะ” ในวันที่ 23 ก.พ. 61 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตภาษีเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561 ในวันที่ 23 ก.พ. 61 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตลาดกระบัง ทั้งนี้ เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของเครือข่ายสุขาภิบาลด้านอาหารในพื้นที่ 

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุชัย สกุลรุ่งเรืองชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวัฒนา กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 12 หลักสูตรหลัก ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 50 คน ในช่วงเดือน พ.ค. 61 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันภัยพิบัติและสาธารณภัยต่างๆ พร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ทันท่วงที เพื่อฝึกทักษะและให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือภัยธรรมชาติ 

อ่านเพิ่มเติม...

เขตมีนบุรี นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดทำแผนลงเยี่ยมเยียน พบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ในช่วงเย็น ตามโครงการ "มีนบุรีบูรณาการหน่วยงาน บริการเชิงรุก บริหารความสุขสู่ชุมชน” โดยมีเป้าหมายลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ผู้นำชุมชน ให้ครบทั้ง 64 ชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชน เวลา 16.30 น. ดังนี้ วันที่ 20 ก.พ. 61 ณ ชุมชนนูรุ้ลพัฒนา ซ.ร่มเกล้า 14 วันที่ 22 ก.พ. 61 ชุมชนมีนบุรีการ์เด้นโฮม ซ.ราษฎร์อุทิศ 48

อ่านเพิ่มเติม...

เขตภาษีเจริญ นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย ในวันที่ 20 ก.พ. 61 ณ ชุมชนเพชรเกษม 56 จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด ใส่เกลือแกงในจานรองขาตู้ และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6618-6619

อ่านเพิ่มเติม...

นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดทำโครงการตลาดสะอาดและได้มาตรฐาน โดยจะดำเนินการตรวจประเมินสุขาภิบาลตลาด เพื่อพัฒนาปรับปรุงตลาดให้สะอาด ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร เป็นการควบคุมและเฝ้าระวังไม่มีการปนเปื้อนเชื้อโรค และสารเคมีที่เกิดอันตรายในอาหารที่วางจำหน่ายในตลาด 

อ่านเพิ่มเติม...

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ร่วมตรวจวัดควันดำ-เสียงดัง ร่วมกับจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจของกองบังคับการตำรวจจราจร(บก.จร.) ในวันที่ 21, 23, 26 และ 28 ก.พ. 61 เวลา 10.00-12.00 น. 

อ่านเพิ่มเติม...

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ มีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในภาวะ ค่าครองชีพสูง โดยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก เสื้อผ้า เครื่องประดับ สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีเขตมีนบุรี เป็นประจำทุกเดือน (ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน) โดยเดือน ก.พ. 61 นี้ จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก 

อ่านเพิ่มเติม...

เขตสาทร นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดเก็บวัสดุสิ่งของเหลือใช้หรือขยะชิ้นใหญ่ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ในวันที่ 18 ก.พ. 61 เวลา 09.00-11.00 น. บริเวณ ซ.จันทน์ 18/7 แยก 10,12 จึงขอเชิญชวนประชาชนที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียง นำสิ่งของเครื่องใช้หรือขยะชิ้นใหญ่ รวมถึงขยะอันตราย ที่ต้องการทิ้ง นำมาวางไว้ที่หน้าอาคารบ้านเรือนตามวัน เวลา ที่กำหนด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 02211 9479 ต่อ 7226-7227

อ่านเพิ่มเติม...