RSS

ธนบุรีตรวจสอบสถานบริการตามคำสั่ง คสช.

นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โดยจัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 19 ร่วมตรวจสอบสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ประเภทอู่ซ่อมรถยนต์และอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ พื้นที่แขวงสำเหร่ และแขวงดาวคะนอง ในวันที่ 18 ก.ค. 61 เวลา 10.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

หลายเขตรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบทและสารกำจัดยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตามที่ประชาชนร้องขอและพื้นที่เสี่ยง ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค และลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนี้

เขตภาษีเจริญ  วันที่ 23 ก.ค. 61 ณ ชุมชนคลองตาแป้น สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6618-6619

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้งดงาม ดังนี้

เขตวังทองหลาง   วันที่ 17 ก.ค. 61 บริเวณ ซ.ลาดพร้าว 51-55, 62, 88 และวันที่ 18 ก.ค. 61 ซ.ลาดพร้าว 51-55, 62, 88, 122 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2530 1740 ต่อ 6976

เขตลาดกระบัง   วันที่ 21 ก.ค. 61 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาทิพพาวาส คลองลำมะขาม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2326 9013

อ่านเพิ่มเติม...

บางขุนเทียนกำหนดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บขยะมูลฝอย ขยะวัสดุรีไซเคิลและขยะอันตราย

นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ดำเนินโครงการนัดทิ้ง นัดเก็บขยะเหลือใช้ วัสดุรีไซเคิลและขยะอันตราย เพื่อเป็นการให้บริการแก่พี่น้องประชาชน ในวันที่ 22 ก.ค. 61 เวลา 09.00-12.00น. ณ ชุมชนพรมวัฒน์ถ.พระรามที่ 2ซ.50แยก 3แขวงแสมดำ จึงขอเชิญชวนผู้ที่ปะสงค์จะนำสิ่งของเหลือใช้มาทิ้ง นำมากองไว้บริเวณหน้าบ้านพักอาศัยของตน โดยเขตฯ จะเข้าดำเนินการจัดเก็บและนำไปกำจัดโดยวิธีที่เหมาะสมถูกต้องต่อไป โดยไม่เสียค่าค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2415 0138

                                                                        -----------------  (จุฬาลักษณ์...เขตบางขุนเทียน รายงาน)

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2561

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้งดงาม ดังนี้

เขตพระนคร   ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ดังนี้ วันที่ 16 ก.ค. 61 บริเวณตรอกสาเก ตรอกเสถียร วันที่ 17 ก.ค. 61 ถ.ราชดำเนินกลาง ฝั่งใต้ วันที่ 18 ก.ค. 61 บริเวณโดยรอบวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และกระทรวงมหาดไทย วันที่ 19 ก.ค. 61 เกาะกลาง ถ.สิบสามห้าง และ ถ.บวรนิเวศน์ และวันที่ 20 ก.ค. 61 ถ.พระอาทิตย์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ  โทร. 0 2224 3157 หรือ 0 2223 5089

อ่านเพิ่มเติม...

ลาดกระบังบริการทะเบียนเคลื่อนที่ สวน 60 พรรษาร่มเกล้า เดือน ก.ค. 61

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร มีกำหนดให้บริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ระหว่างวันที่ 16-19 ก.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. ณ สวน 60 พรรษา เคหะชุมชนร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น โดยให้บริการดังนี้ 1.ทำบัตรประจำตัวประชาชนทุกกรณี (ยกเว้น กรณีที่ต้องมีการสอบสวน เช่น บัตรหาย บัตรครั้งแรกอายุเกินกว่า 16 ปี ฯลฯ) 2.คัดรับรองรายการทางทะเบียนราษฎร3.คัดและรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชน 4.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานทะเบียน

อ่านเพิ่มเติม...

ภาษีเจริญชวนช้อปเกษตรอินทรีย์ในงานตลาดนัด “ผัก ผลไม้ ดีๆ @ภาษีเจริญ พื้นที่สุขภาวะ”

นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาคีเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เขตภาษีเจริญ กำหนดจัดกิจกรรมตลาดนัด “ผัก ผลไม้ดีๆ @ภาษีเจริญ พื้นที่สุขภาวะ” ในวันที่ 26 ก.ค. 61 เวลา 08.00–15.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตภาษีเจริญ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบหาสารฆ่าแมลงตกค้าง โดยคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผักสุขภาพภาษีเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

ดอนเมืองเปิดสอนศิลปะประดิษฐ์ ตะกร้า กระเป๋า ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28ก.ค. 2561

นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ร่วมกับมูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ จัดโครงการอบรมวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับแม่บ้าน ผู้ว่างงาน และประชาชนทั่วไป ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเป็นอาชีพ เสริมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โดยเปิด สอนศิลปะประดิษฐ์ ทำตะกร้า กระเป๋า พับผ้าขนหนู ร้อยลูกปัด ทำต้นไม้เงินต้นไม้ทอง ฯลฯ ในวันที่ 28ก.ค. 61 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมายุ 66พรรษา

อ่านเพิ่มเติม...

ดอนเมืองแจ้งเตือนประชาชนไม่รับซื้อสิ่งของผิดกฎหมายขยะอันตราย

นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ จัดทำแผนตรวจสถานประกอบกิจการประเภทการสะสมวัตถุ หรือสิ่งของที่ชำรุดใช้แล้ว หรือเหลือใช้ (ร้านรับซื้อของเก่า)เพื่อแจ้งเตือนประชาชนและตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการทั้ง 4ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1ที่ตั้งสภาพแวดล้อม อาคารและการสุขาภิบาล ด้านที่ 2ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านที่ 3ด้านการดำเนินงาน ด้านที่ 4ด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นได้ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการรับซื้อสิ่งของผิดกฎหมายขยะที่เป็นอันตราย สารเคมี วัตถุระเบิด รวมถึงการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ถูกวิธี

อ่านเพิ่มเติม...