หนองจอกตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

นายชัยวรัตน์ เกษสุขสมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เทศกาลสงกรานต์เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง ประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางออกต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก เขตฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และบริการจุดพักรถสำหรับประชาชนที่เดินทาง บริเวณแยกมหานคร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยให้บริการตั้งแต่วันที่ 11–17 เม.ย. 61 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม...

บางขุนเทียนจัดงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ไทยรามัญ-บางกระดี่

นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตบางขุนเทียนร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตบางขุนเทียน สมาคมไทยรามัญบางกระดี่ ชุมชนชาวบางกระดี่ กลุ่มพลังมวลชน ร่วมจัดงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ไทยรามัญ-บางกระดี่ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-18 เม.ย. 61 ณ วัดบางกระดี่ เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ให้คงอยู่สืบไปและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ โดยในวันที่ 16 เม.ย. 61 ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีแห่พระโพธิสัตว์ การแสดงรำทะแยมอญ การละเล่นสะบ้าบ่อน สะบ้าทอย การสาธิตการทำขนมไทยพื้นบ้าน

อ่านเพิ่มเติม...

ดุสิตและราษฎร์บูรณะตรวจพื้นที่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เขตดุสิต  นางสาวพัชรี เอี่ยมกมลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดออกตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยตรวจพื้นที่และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่พบเจอทันที  ในการตรวจจะเน้นจุดที่มีปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ถนน ตรอก ซอย เมื่อพบปัญหา เช่น วัสดุตั้งกีดขวางทางสัญจร ขยะตกค้าง กิ่งไม้หัก ซึ่งสามารถดำเนินการจัดเก็บได้ หน่วยเฉพาะกิจจะดำเนินการแก้ไขในทันที หากเป็นปัญหาเกี่ยวกับสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้าสาธารณะ ประปาหัวแดง ตู้โทรศัพท์ ฯลฯ เขตจะประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการแก้ไข  และจะตรวจซ้ำอีกครั้งจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จ ในวันที่ 23 เม.ย. 61 บริเวณ ถ.สามเสนฝั่งซ้าย เริ่มจากแยกซังฮี้ ถึงสวนหย่อมมูลนิธิรัฐบุรุษ

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตภาษีเจริญ  นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดทำแผนรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่ โดยในวันที่ 20 เม.ย. 61 จะดำเนินการขุดลอกคู คลอง จัดเก็บขยะ วัชพืช และผักตบชวา เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ณ บริเวณคลองยายสาย (คลองภาษีเจริญ – คลองรางบัว) จึงขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงคู คลอง เพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย และกีดขวางทางน้ำไหล สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายโยธา โทร. 0 2413 1697 ต่อ 6615-6616

อ่านเพิ่มเติม...

หลายเขตเตือนประชาชนระวังอัคคีภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เขตสายไหม  นางรัตนธร รัตนสกุล ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. เปิดเผยว่า เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนหรือเยี่ยมญาติต่างจังหวัด โดยทิ้งบ้านเรือนไม่มีผู้ดูแล ซึ่งอาจเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นได้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เขตฯ จึงขอความร่วมมือประชาชนใส่ใจไม่ประมาทป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้โดยขอให้ปฏิบัติก่อนออกจากบ้าน ดังนี้ 1.ตัดวงจรไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นหรือปิดสวิตซ์ ปิดพัดลม และดึงปลั๊กไฟฟ้าออกจากเต้ารับไฟฟ้าออกให้หมด 2.ปิดก๊าซหุงต้มที่หัวถังให้สนิท3. ตรวจสอบธูปเทียนที่จุดไว้ดับให้หมด 4. หญ้าแห้งรอบๆด้านควรตัดให้สั้นและนำไปกำจัดหรือทิ้งให้เรียบร้อย 5. ควรจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและเครื่องดับเพลิงไว้ประจำบ้าน พร้อมทั้งหมั่นบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และศึกษาวิธีใช้ตลอดจนถ่ายทอดให้ผู้พักอาศัยใช้เป็น ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นเหตุเพลิงไหม้ กรุณาแจ้งได้ที่สายด่วน โทร 199

อ่านเพิ่มเติม...

ลาดกระบังชวนประชาชนร่วมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำและทางสาธารณะ สำนึกดี เพื่อสังคม ตามนโยบาย NOW! : ทำจริง เห็นผลจริงในวันที่ 18 เม.ย. 61 เวลา 09.00 น. ณ เคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 5 เขตลาดกระบัง ทั้งนี้ หากประชาชนประสงค์จะทิ้งขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ หรือตัดแต่งต้นไม้ ในบ้านเรือนของตน สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2236 9013

อ่านเพิ่มเติม...

บางกอกใหญ่รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จะดำเนินการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ดังนี้ วันที่ 11 เม.ย. 61 ชุมชนหลังวัดใหม่วิเชียร และชุมชนวัดใหม่วิเชียร และวันที่ 18 เม.ย. 61 ชุมชนตรอกกระจก ชุมชนวัดสังข์กระจาย และวัดสังข์กระจาย โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเผยแพร่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ไข้เลือดออก การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การแจกทรายอะเบทและสารกำจัดยุงลาย การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตามที่ประชาชนร้องขอและพื้นที่เสี่ยง รวมทั้ง ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค

อ่านเพิ่มเติม...

มีนบุรีแจ้งงดให้บริการเนื่องในวันหยุดสงกรานต์ 12-16 เม.ย.61

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า ด้วยวันที่ 12-16 เม.ย. 61 กำหนดเป็นวันหยุดราชการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เขตฯ จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งงดการให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 12-16 เม.ย. 61 เป็นเวลา 5 วัน โดยจะมีบริการเฉพาะการรับแจ้งตาย เวลา 08.00-16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 17 เม.ย. 61 เวลา 08.00-16.00 น. โดยฝ่ายทะเบียนจะให้บริการตามปกติ คือ วันจันทร์-เสาร์ ส่วนฝ่ายอื่นๆ เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2914 5833, 0 2540 7155 

อ่านเพิ่มเติม...

บางบอนแนะป้องกันอาหารเป็นพิษช่วงสงกรานต์

นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน กทม. กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดยาวหลายวัน ส่วนใหญ่ประชาชนจะเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด โดยทั่วไปผู้จำหน่ายอาหารจะเตรียมอาหารไว้ขายเพื่อรองรับคนจำนวนมาก และอาจมีอาหารที่ค้างจากการจำหน่ายในแต่ละครั้ง ประกอบกับช่วงนี้สภาพอากาศร้อนอบอ้าว ทำให้อาหารบูดเสียได้ง่าย ประชาชนจึงมีความเสี่ยงการเจ็บป่วยจากโรคระบบทางเดินอาหารสูงกว่าฤดูกาลอื่นๆ เขตฯ จึงขอแนะนำให้ประชาชนควรเพิ่มความระมัดระวังในการรับประทานอาหารหรือขนมที่มีส่วนประกอบของกะทิสด ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการปรุงโดยวิธีลวกหรือพล่าสุกๆ ดิบๆ

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3799984
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
15621
17713
87115
3630358
257491
471627
3799984

Your IP: 54.224.99.70
2018-04-21 22:05

Twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์