RSS

ดอนเมืองจัดพิธีวางพานพุ่มเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ จัดพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมายุครบ 66 พรรษา ในวันที่ 28 ก.ค. 61 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง โดยในเวลา 6.30 น. จัดพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) เวลา 09.00–12.00 น. จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพรหมรังษี เขตดอนเมืองเวลา 13.00-16.00 น. ออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชน ออกหน่วยบริการตัดผมเคลื่อนที่ ฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ในเวลา 19.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

อ่านเพิ่มเติม...

ป้อมปราบฯ เชิญร่วมงานงานรำลึก 101 ปี วงเวียน 22 กรกฎาคม

นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับประชาคมวงเวียน 22 กรกฎาคม มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และมูลนิธิบ้านสีขาว จัดงาน “รำลึก 101 ปี วงเวียน 22 กรกฎาคม” จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมงาน ตั้งแต่วันที่ 20-22 ก.ค. 61 ภายในงานพบกับการออกร้านของสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ชมนิทรรศการประวัติการก่อตั้งวงเวียน 22 กรกฎาคม ชมการละเล่นพื้นบ้าน โดยวันที่ 20-21 ก.ค. 61 เวลา 15.00 น. ชมการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เวลา 19.00 น. ชมฟรีคอนเสิร์ต (วันที่ 20 ก.ค. หนิง ปัทมา วันที่ 21 ก.ค. แอม แอวสะออน) และวันที่ 22 ก.ค. 61 เวลา 08.00 น. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 22 รูป เวลา 10.00 น. พิธีเปิดงานรำลึก 101 ปี วงเวียน 22 กรกฎาคม

อ่านเพิ่มเติม...

ประเวศจัดประเมินความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เนื่องจากการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการอาหารรายใหม่หรือต่ออายุใบอนุญาตประจำปี ผู้ประกอบการจะต้องแนบหนังสือรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครของผู้สัมผัสอาหารมาเป็นหลักฐานประกอบการขออนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตด้วย เขตฯ จึงได้กำหนดจัดการทดสอบประเมินความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้ที่ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Study)ตามหลักสูตรของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 31 ก.ค. 61 ณ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ สำนักงานเขตประเวศ

อ่านเพิ่มเติม...

ประเวศและราษฎร์บูรณะรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบทและสารกำจัดยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตามที่ประชาชนร้องขอและพื้นที่เสี่ยง ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค และลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนี้

เขตประเวศ   เวลา 09.00-12.00 น. วันที่ 27 ก.ค. 61 ณ ชุมชนสหกรณ์เคหสถานบัวหลวง จำกัด แขวงดอกไม้ และวันที่ 3 ส.ค. 61 ชุมชนอ่อนนุช 53 ฝั่งซ้าย แขวงประเวศ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 7111 ต่อ 6368

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดลงทะเบียนวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ครั้งที่ 3

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก มณฑลทหารราบที่ 11 และกองบัญชาการตำรวจนครบาล เปิดรับลงทะเบียนจัดตั้งวินรถจักรยานยนต์สาธารณะ (มอเตอร์ไซค์รับจ้าง) ขอรับหนังสือรับรองการประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ และรายงานตัวเพื่อคงสิทธิการเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 61 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ นำสำเนาใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเครื่องยนต์ขนาดความจุกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 125 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต

เขตพระนคร     สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายเทศกิจ โทร. 0 2281 8125 ต่อ 6582 หรือ กรมการขนส่งทางบก โทร. 0 2271 8888 สายด่วน 1584 หรือ ณ สำนักงานเขตที่วินตั้งอยู่

อ่านเพิ่มเติม...

หลายเขตนัดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณขยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม่ใช้แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

เขตประเวศ   วันที่ 22ก.ค. 61 เวลา 09.00-12.00น. ณ หมู่บ้านพนาสนธ์ 7แขวงดอกไม้ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151หรือ 08 6991 5221

อ่านเพิ่มเติม...

วังทองหลางประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 7/2561

นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง กทม. กล่าวว่า เขตฯ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 7/2561ในวันที่ 19ก.ค. 61 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ “บวร” ซอยรามคำแหง 39เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ แจ้งผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามที่คณะกรรมการชุมชนได้แจ้งไว้ในที่ประชุม ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการดำเนินงานของสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งแจ้งนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้รับทราบ จึงขอเชิญชวนคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

มีนบุรีเข้มตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้มีการจำหน่ายผักสดที่มีสารเคมีตกค้างให้กับประชาชน ตามโครงการ “ตรวจสอบ  หาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักสด” เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ ให้ผู้บริโภคผักสดได้สินค้าที่มีคุณภาพปลอดสารเคมี นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในวันที่ 20 ก.ค. 61 เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจ ณ ตลาดนัดร่มเกล้า ถ.ร่มเกล้า สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2914 5834

                                                                        -----------------  (ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)

มีนบุรีพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน โบราณสถาน และสถานที่สำคัญในพื้นที่ ด้วยการทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบศาสนสถาน  เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ศาสนสถานสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในวันที่ 21 ก.ค. 61 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดบำเพ็ญเหนือ ถ.เสรีไทย

                                                                        -----------------  (ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)