foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2991759
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8630
13904
80356
2789439
385841
503863
2991759

Your IP: 50.19.34.255
2018-02-23 13:09

Facebook กองประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน 2561

ค้นหา

เขตภาษีเจริญ  นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย ในวันที่ 27 ก.พ. 61 ณ ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน เขตภาษีเจริญ จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด ใส่เกลือแกงในจานรองขาตู้ และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หรือหากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตภาษีเจริญ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6618 – 6619

อ่านเพิ่มเติม...

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดแผนปฏิบัติงาน ตามโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561ในวันที่ 23ก.พ. 61 จำนวน 4แห่ง ประกอบด้วย เลิศ ไหล ซุ่น บิ๊กซี สาขาหลวงแพ่ง 1บิ๊กซี สาขาเอื้ออาทรลาดกระบัง 2ร้านเสริมสุขปิ้งย่าง ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร โดยจะมีเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร และตรวจแนะนำปรับปรุงยกมาตรฐานทางด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารภาชนะบรรจุอาหารและมือผู้สัมผัสอาหาร

อ่านเพิ่มเติม...

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) เปิดรับสมัครอบรมฝึกอาชีพการนวดฝ่าเท้า 60 ชั่วโมง (หลักสูตรวันจันทร์-ศุกร์) รับจำนวนจำกัด  ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลัก และอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี ผู้สนใจเข้าอบรมฯ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 ก.พ. 61 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 6-19 มี.ค. 61 (10 วัน) ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

เขตดอนเมือง  นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเก็บขยะชิ้นใหญ่ ในวันที่ 25 ก.พ. 61 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ชุมชนศุภลักษณ์ ถ.วิภาวดีรังสิต 82 เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการประชาชน  ทิ้งสิ่งของเหลือใช้จากที่พักอาศัย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยลดปริมาณมูลฝอยและแก้ไขปัญหาขยะตกค้างและป้องกันการทิ้งขยะลงคูคลองท่อระบายน้ำกีดขวางทางน้ำ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2565 9414

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตสายไหม  นางรัตนธร รัตนสกุล ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ จัดทำแผนล้างทำความสะอาดทางเท้า เพื่อกำจัดฝุ่นละออง เวลา 09.00-12.00 น. ดังนี้ วันที่ 23 ก.พ. 61 บริเวณ ถ.เฉลิมพงษ์ ตลอดสาย วันที่ 24 ก.พ. 61 ถ.สุขาภิบาล 5 ตั้งแต่สะพานข้ามคลองออเงินน้อยถึงหน้าการเคหะออเงิน และวันที่ 25 ก.พ. 61 ถ.พหลโยธิน ตั้งแต่ตลาดประตูกรุงเทพ ถึง ถ.เลียบคลอง (บริเวณก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว)

อ่านเพิ่มเติม...

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามโครงการครอบครัวรักการอ่าน วันที่ 25 ก.พ. 61 ณ บริเวณบ้านหนังสือร่มเกล้า 4 แห่ง ประกอบด้วย บ้านหนังสือร่มเกล้าสวน 60 พรรษา บ้านหนังสือนิติบุคคลอาคารชุดเคหะชุมชนร่มเกล้า 1 บ้านหนังสือร่มเกล้าโซนหลังคาเขียว และบ้านหนังสือร่มเกล้าโซนหลังคาแดง เขตลาดกระบัง โดยภายในงานจะมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการให้ความรู้เทคนิคการอ่านขั้นพื้นฐาน เทคนิควิธีการจัดทำสื่อการเรียนรู้ สิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมวาดภาพ เรียงความ เล่านิทาน มอบของขวัญ ของที่ระลึก ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม...

นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดทำแผนรักษาความสะอาดคลอง ประจำปีงบประมาณ 2561เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร โดยในวันที่ 23 ก.พ. 61 จะดำเนินการขุดลอกคู คลอง จัดเก็บขยะ วัชพืช และผักตบชวา เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ณ บริเวณคลองขวางตะวันออก (คลองบางแวก –คลองบางเพลี้ย) ทั้งนี้ เขตฯ ขอความร่วมมือประชาชน ไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงคู คลอง เพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย และกีดขวางทางน้ำไหล

อ่านเพิ่มเติม...

นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ดำเนินการจัดทำโครงการดอนเมืองห่วงใยใส่ใจชุมชน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชน เพิ่มความเข้าใจในพื้นที่ชุมชนมากขึ้น เป็นชุมชนที่มีสุขภาวะที่ยั่งยืนครอบคลุมมิติทางกายใจ สังคม และปัญญา สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีกิจกรรมดังนี้ การให้บริการด้านโยธา การให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมฯ ให้บริการด้านรักษาความสะอาดฯ ให้บริการด้านความปลอดภัย ให้บริการด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม รวมทั้งรณรงค์ตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตบางนา  นายชนะพนธิ์ ศรีรัตนพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. แจ้งว่า เขตฯ จะทำการพัฒนาศาสนสถาน ตามโครงการ “พัฒนาสภาพแวดล้อมศาสนสถาน” ในวันที่ 22 ก.พ. 61 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดศรีเอี่ยม และวัดบางนาใน โดยจะดำเนินการทำความสะอาด ล้างพื้น กำแพง ทางเท้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บขยะ บริเวณโดยรอบศาสนสถาน เพื่อให้วัดมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2173 5269

อ่านเพิ่มเติม...