มีนบุรีบูรณาการร่วม ทหาร ตำรวจ คุมเข้มความปลอดภัยในพื้นที่

 

นายสว่าง แก้วมณี ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. กล่าวว่า เขตฯ ได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์จากเหตุก่อการร้ายในพื้นที่เขต โดยบูรณาการกำลังร่วมกันระหว่าง สำนักงานเขตมีนบุรี อปพร. กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี สถานีตำรวจนครบาลฉลองกรุง สถานีตำรวจนครบาลร่มเกล้า และกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 4 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดยประสานการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการในการวางแผน คุมเข้ม ป้องกันและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญ ศูนย์การค้า โรงเรียน วัด มัสยิด อาคารบ้านเรือน และแหล่งชุมชนต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนช่วยสอดส่องดูแล หากพบบุคคลผิดสังเกต หรือวัตถุต้องสงสัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง ที่สายด่วน 191 หรือ กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 โทร. 0 2171 4205 หรือ สำนักงานเขตมีนบุรี โทร. 0 2914 5838, 0 2540 7490 

                                                          -----------------        (ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)

รถสวัสดิการเคลื่อนที่ให้ความรู้เด็กและเยาวชน เขตลาดกระบัง เดือน มิ.ย. ครั้งที่ 4

 

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า สำนักพัฒนาสังคม จัดกิจกรรมด้านการจัดสวัสดิการเชิงรุก  ในรูปแบบการบริการรถสวัสดิการเคลื่อนที่ บริการสังคมสงเคราะห์ นันทนาการ การให้ความรู้ รวมถึงทักษะต่างๆ แก่เด็กและเยาวชน          ในวันที่ 23 มิ.ย. 60 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์เด็กฯ ฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 5 โซน 11 และศูนย์เด็กฯ ฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 3 โซน 8 เขตลาดกระบัง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้รับการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์และการป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน การช่วยเหลือครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในชุมชน รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวอีกด้วย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2326 6288

                                                          -----------------        (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

ตลิ่งชันทำบุญฉลองหอพระเพื่อประดิษฐานพระพุทธปฏิมากร

 

 

นางสาวพรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน กทม. แจ้งว่า เขตฯ ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมงานทำบุญฉลองหอพระ โดยการอัญเชิญพระพุทธปฏิมากร จากห้องประชุมชั้น 3 อัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ ที่ตั้งหอพระด้านหน้าสำนักงานเขต มีพิธีทำบุญ สวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ 30 รูป ในวันที่ 22 มิ.ย. 60 เวลา 08.00-12.00 น. ณ สำนักงานเขตตลิ่งชัน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ในวันและเวลาดังกล่าว

                                                          -----------------        (ปชส...เขตตลิ่งชัน รายงาน)

หนองจอกชวนแยกแลกต้นไม้

 

          นายชัยวรัตน์ เกษสุขสมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ขึ้น     ในวันที่ 23 มิ.ย. 60 เวลา 09.00–14.00 น. ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเขตหนองจอก จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ นำขยะรีไซเคิลมาแลกไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัว ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ทุกวัน ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ         โทร. 0 2543 2086

                                                          -----------------        (ฐิติวรดา...เขตหนองจอก รายงาน)

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560

 

            สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตดอนเมือง         นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนแผนปฏิบัติงานพัฒนาทำความสะอาด ถนน ตรอกซอย และสะพานลอยคนเดินข้ามในพื้นที่ เพื่อดูแลรักษาความเป็นระเบียบ รวมทั้งปรับสภาพภูมิทัศน์          ให้เรียบร้อยและสวยงาม โดยดำเนินการกวาดล้างผิวจราจร ทางเท้า เส้นทางลัดและที่รกร้างว่างเปล่า ตะแกรงระบายน้ำ ป้ายสัญญาณจราจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง เสาไฟฟ้า สะพานลอยคนเดินข้าม และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในวันที่ 23 มิ.ย. 60 บริเวณชุมชน นปอ. ถ.วิภาวดีรังสิต สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2565 9414

อ่านเพิ่มเติม...

ราษฎร์บูรณะออกตรวจพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหาประชาชน

 

นางดรุณี กิจประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กทม. แจ้งว่า คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง         ร่วมออกตรวจพื้นที่ในวันที่ 21 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยออกตรวจบริเวณ ซ.ราษฎร์บูรณะ 19, 21 และ 23 เพื่อตรวจดูความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนทำการแก้ไขปัญหาที่พบเห็นทันที และหากท่านใดมีปัญหาเดือดร้อนหรือพบเห็นเหตุรำคาญ ขอให้แจ้งเขตฯ โทร. 0 2428 2789 เพื่อเขตฯ จะได้ออกตรวจจุดที่มีปัญหาดังกล่าว และเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

                                                          -----------------        (นิตยา...เขตราษฎร์บูรณะ รายงาน)

มีนบุรีนำร่องบริการหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี

 

นายสว่าง แก้วมณี ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. กล่าวว่า เขตฯ ร่วมกับสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย จัดกิจกรรม “โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมัน และทำทะเบียนสัตว์เลี้ยง” โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี พร้อมบริการทำหมัน และทำทะเบียนสัตว์เลี้ยง ในวันที่ 24 มิ.ย. 60 เวลา 08.00-12.00 น.  ณ บริเวณสำนักงานที่ทำการเคหะชุมชนรามคำแหง ซ.รามคำแหง 190/2 ถ.รามคำแหง แขวงมีนบุรี ทั้งนี้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมทำหมันสัตว์เลี้ยงเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้ง

อ่านเพิ่มเติม...

ภาษีเจริญและลาดกระบังรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

 

เขตภาษีเจริญ        นายสมชีพ  ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย ในวันที่ 22 มิ.ย. 60 ณ ชุมชนวัดจันทร์เขต 1 หมู่ 2 จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด ใส่เกลือแกงในจานรองขาตู้ และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หรือหากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6618 – 6619

อ่านเพิ่มเติม...

ทุ่งครุเชิญชวนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

 

          นายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดโครงการ “ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง” โดยจัดวิทยากรสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 21 มิ.ย. 60 เวลา 08.00–16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2464 4391         ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (ปชส...เขตทุ่งครุ รายงาน)

Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3761887
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
11368
11968
49018
3630358
219394
471627
3761887

Your IP: 54.80.115.140
2018-04-19 16:48

Twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์