foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3422284
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
2432
14481
42614
3259828
351418
464948
3422284

Your IP: 54.196.46.127
2018-03-21 04:03

Facebook กองประชาสัมพันธ์

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 

ค้นหา

 

เขตธนบุรี     นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า ตามที่เขตฯ ได้ดำเนินการเปิดศูนย์อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและ ยาเสพติดครบทั้ง 10 แห่งในพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานข้อมูลด้านยาเสพติดในการเฝ้าระวัง            แจ้งเบาะแส และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และเพื่อให้อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด สามารถปฏิบัติหน้าที่        ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับสถานการณ์การเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการติดตามช่วยเหลือผู้เสพและผู้ป่วย ในวันที่ 24 มิ.ย. 60 เวลา 09.00–12.00 น.           ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดอินทาราม ถ.เทอดไทย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5607 และ 5608

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

นายสว่าง แก้วมณี ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า ตามที่รัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ที่ได้กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน         เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 60 โดยกำหนดให้สำนักงานเขตทุกแห่ง ให้บริการและอำนวยความสะดวกประชาชนในการตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นฯ ดังกล่าว เขตฯ ได้จัดตั้งศูนย์บริการรับแบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ บริเวณศูนย์บริการฉับไวใสสะอาดเขตมีนบุรี (BFC) ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตมีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 60 เป็นต้นไป เวลา 08.30-16.30 น. ในวันทำการ อีกทั้ง ได้กำหนดจัดหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อบริการรับแบบสอบถามฯ ในแหล่งชุมชนพื้นที่เขตมีนบุรี ดังนี้ วันที่ 21 มิ.ย. 60

อ่านเพิ่มเติม...

 

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. กล่าวว่า เขตฯ เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เขตฯ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ณ บริเวณแยกกิ่งแก้ว เขตลาดกระบัง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยอันเนื่องจากฝนตกหนัก เช่น น้ำท่วมฉับพลัน น้ำท่วมขัง อุบัติเหตุ ความปลอดภัยในอาคาร และป้ายขนาดใหญ่ ได้ทันท่วงที ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อแจ้งเรื่องได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม สำนักงานเขตลาดกระบัง โทร. 0 2236 7708 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ เขตฯ ขอความร่วมมือประชาชนอย่าทิ้งขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ หรือเศษไม้ต่างๆ ลงในแหล่งน้ำและทางสาธารณะ เพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำและเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ หากประชาชนประสงค์จะทิ้งขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ หรือตัดแต่งต้นไม้ในบ้านเรือนของตน สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2236 9013 ในวันเวลาราชการ 

                                                          -----------------        (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

 

เขตบางนา   นายชวลิต มณีนาค ผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. กล่าวว่า เขตฯ ขอความร่วมมือประชาชนให้คัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนำไปทิ้งพร้อมนัดหมายเวลาเก็บขนขยะชิ้นใหญ่และของเหลือใช้ ในวันที่ 25 มิ.ย. 60 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณลาซาลเพลส ซ.ลาซาล 24 และบริเวณไอคอนโด ซ.อุดมสุข 58 ทั้งนี้ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2173 5269

เขตดอนเมือง         นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทิ้งขยะชิ้นใหญ่ และรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และเป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยในวันที่ 24 มิ.ย. 60               เวลา 09.00–12.00 น. บริเวณชุมชนยิ่งโอฬาร ถ.เชิดวุฒากาศ จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่นำของชิ้นใหญ่หรือสิ่งของเหลือใช้ มาทิ้งได้ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 5659414

อ่านเพิ่มเติม...

 

          นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ จัดทำโครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน           เพื่อพัฒนาผู้สัมผัสอาหารและสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้ตามมาตรฐานอาหารสะอาด ถูกอนามัย ไม่มีสารปนเปื้อน เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอาหารปลอดภัยและเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยจะดำเนินการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนด้านการภาพ ภายในโรงอาหาร และแผงค้า การสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ตรวจคุณภาพทางด้านเคมีและจุลินทรีย์ โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test – kit) และชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น (Si – 2) สำหรับสถานที่จำหน่ายอาหารที่ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ในวันที่ 21 มิ.ย. 60  เวลา 08.30–12.00 น.                  

                                                          -----------------        (ปชส...เขตดอนเมือง รายงาน)

 

นายสว่าง แก้วมณี ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. กล่าวว่า เขตฯ ได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์จากเหตุก่อการร้ายในพื้นที่เขต โดยบูรณาการกำลังร่วมกันระหว่าง สำนักงานเขตมีนบุรี อปพร. กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี สถานีตำรวจนครบาลฉลองกรุง สถานีตำรวจนครบาลร่มเกล้า และกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 4 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดยประสานการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการในการวางแผน คุมเข้ม ป้องกันและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญ ศูนย์การค้า โรงเรียน วัด มัสยิด อาคารบ้านเรือน และแหล่งชุมชนต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนช่วยสอดส่องดูแล หากพบบุคคลผิดสังเกต หรือวัตถุต้องสงสัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง ที่สายด่วน 191 หรือ กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 โทร. 0 2171 4205 หรือ สำนักงานเขตมีนบุรี โทร. 0 2914 5838, 0 2540 7490 

                                                          -----------------        (ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)

 

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า สำนักพัฒนาสังคม จัดกิจกรรมด้านการจัดสวัสดิการเชิงรุก  ในรูปแบบการบริการรถสวัสดิการเคลื่อนที่ บริการสังคมสงเคราะห์ นันทนาการ การให้ความรู้ รวมถึงทักษะต่างๆ แก่เด็กและเยาวชน          ในวันที่ 23 มิ.ย. 60 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์เด็กฯ ฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 5 โซน 11 และศูนย์เด็กฯ ฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 3 โซน 8 เขตลาดกระบัง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้รับการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์และการป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน การช่วยเหลือครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในชุมชน รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวอีกด้วย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2326 6288

                                                          -----------------        (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

 

 

นางสาวพรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน กทม. แจ้งว่า เขตฯ ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมงานทำบุญฉลองหอพระ โดยการอัญเชิญพระพุทธปฏิมากร จากห้องประชุมชั้น 3 อัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ ที่ตั้งหอพระด้านหน้าสำนักงานเขต มีพิธีทำบุญ สวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ 30 รูป ในวันที่ 22 มิ.ย. 60 เวลา 08.00-12.00 น. ณ สำนักงานเขตตลิ่งชัน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ในวันและเวลาดังกล่าว

                                                          -----------------        (ปชส...เขตตลิ่งชัน รายงาน)

 

          นายชัยวรัตน์ เกษสุขสมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ขึ้น     ในวันที่ 23 มิ.ย. 60 เวลา 09.00–14.00 น. ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเขตหนองจอก จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ นำขยะรีไซเคิลมาแลกไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัว ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ทุกวัน ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ         โทร. 0 2543 2086

                                                          -----------------        (ฐิติวรดา...เขตหนองจอก รายงาน)