RSS

หนองจอกจัดประชุมกรรมการชุมชน

นายชัยวรัตน์ เกษสุขสมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดให้มีการประชุมกรรมการชุมชน เป็นประจำทุกเดือน สำหรับเดือน ก.ค. 61 นี้ จัดให้มีการประชุมในวันที่ 23 ก.ค. 61  เวลา 10.00–12.00  น. ณ ศาลาประชาคม เขตหนองจอก เพื่อแจ้งข้อราชการของสำนักงานเขตและให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตลอดจนรับฟังปัญหาของชุมชน และร่วมแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่

                                                                        -----------------  (ปชส...เขตหนองจอก รายงาน)

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้งดงาม ดังนี้

เขตหนองแขม   เวลา 09.00-12.00 น. และเวลา 16.00-21.00 น. ดังนี้ วันที่ 21 ก.ค. 61 อู่บีเอ็ม ซ.เพชรเกษม 77 แยก 4-7 ซ.กำนันวิจิตร ซ.กำนันเฉลิม ซ.สวัสดิการ 1 ซ.1 ซ.เพชรเกษม 77 ถึงนาคสถาพร และวันที่ 22 ก.ค. 61 ใต้สะพานสูงคลองขวาง  ซ.เพชรเกษม 77 แยก 4-11 ซ.เพชรเกษม 112 แยก 11,15 หมู่บ้านเดอะซี่ซั่น ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ หมู่บ้านวิสดอม  ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ซ.เพชรเกษม 77 ถึงนาคสถาพร สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2421 0939 ต่อ 7323-7325 

อ่านเพิ่มเติม...

สัมพันธวงศ์ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค. 61 ในวันที่ 24 ก.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร โดยจะมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การมอบเงินสนับสนุนแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ การมอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง การมอบรถนั่งผู้พิการ กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดวัด (Big Cleaning Day) บริการตรวจสุขภาพพระสงฆ์และประชาชนทั่วไปโดยศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช

อ่านเพิ่มเติม...

ดอนเมืองตรวจอาหารที่จำหน่ายในตลาดในพื้นที่เฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับประชาชน

นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ จัดทำโครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารที่จำหน่ายในพื้นที่ เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารด้านเคมีและพัฒนาผู้สัมผัสอาหารและสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้ตามมาตรฐานอาหารสะอาด ถูกอนามัย ไม่มีสารปนเปื้อน ให้ผู้มารับบริการได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย โดยจะดำเนินการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารด้านกายภาพแผงค้าในตลาด การสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ตรวจคุณภาพทางด้านเคมีและจุลินทรีย์ โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test–kit) และชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น (Si–2)

อ่านเพิ่มเติม...

คันนายาวจัดบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

นางช่อทิพย์ สิทธิพูล ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กทม. กล่าวว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค. 61 ในวันที่ 21 ก.ค. 61 เวลา 08.00-12.00 น. ณ บริเวณสวนน้ำเสรีไทย ซ.เสรีไทย 38 และ ถ.เสรีไทยโดยจะมีกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บขยะ ป้ายโฆษณา ปลูกและตัดแต่งต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ ทาสีขอบทาง ทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง รวมทั้งล้างทำความสะอาดถนนเสรีไทย จึงขอเชิญชวนบุคลากรและภาครัฐ ภาคประชาชนในพื้นที่แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง พร้อมผ้าพันคอ และสวมหมวกพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน และเวลาดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสี่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมพลังปรับปรุงภูมิทัศน์ซอยแจ้งวัฒนะ 5

นางขจีรัตน์ เจนาคม ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. แจ้งว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 ก.ค. 61 เขตฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาความสะอาด ซ.แจ้งวัฒนะ 5 ระยะทางประมาณ 700 เมตร ในวันที่ 23 ก.ค. 61 เวลา 08.00 น. โดยจะดำเนินการล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวจราจร ซ่อมแซมบาทวิถี จัดระเบียบระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ทาสีรั้วกำแพง ขีดสีตีเส้นเครื่องหมายการจราจร

อ่านเพิ่มเติม...

วัฒนาเชิญชวนประดับธงสัญลักษณ์ถวายพระพร

นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา กทม. แจ้งว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 ก.ค. 61 นับเป็นโอกาสมหามงคลพิเศษยิ่งที่ปวงชนทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมใจประดับธงชาติไทยและธง วปร. ตามอาคารบ้านเรือน บริษัท ห้างร้าน และสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นการถวายพระพร ให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานี้ เขตฯ ร่วมกับโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองจัดพิธีวางพานพุ่ม ในวันที่ 26 ก.ค. 61  เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป บริเวณลานจอดรถวัดธาตุทอง พระอารามหลวง

อ่านเพิ่มเติม...

ดอนเมืองตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า คณะผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมออกตรวจพื้นที่ในวันที่ 23 ก.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป บริเวณ ถ.เทิดราชัน ถ.นาวงประชาพัฒนา ถ.เตชะตุงคะ เพื่อตรวจดูความเป็นระเบียบเรียบร้อย อาทิ ด้านผิวจราจร ทางเท้า ฝาท่อ ท่อระบายน้ำ จุดอ่อนน้ำท่วม  ด้านสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้  สวนสาธารณะ ขยะ หาบเร่ แผงลอย เหตุเดือดร้อนรำคาญ การตรวจอาคาร เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อรับทราบปัญหาและแก้ไขเมื่อพบเห็นได้ทันที หากประชาชนต้องการแจ้งปัญหาความเดือดร้อน โทร. 0 2565 9405

                                                                        -----------------  (ปชส...เขตดอนเมือง รายงาน)

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้งดงาม ดังนี้

เขตดอนเมือง   วันที่ 23 ก.ค. 61 เวลา 09.00–12.00 น. ณ วัดพุทธสยาม(วัดสีกัน) ถ.สรงประภา สอบถามดพื่มเติมโทร. 0 2565 9414

อ่านเพิ่มเติม...