foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

1542293
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8333
10006
25334
1454410
232605
386415
1542293

Your IP: 54.81.195.240
2017-11-21 17:07

Facebook กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์กีฬาชุมชน FBT เขตลาดกระบัง ในวันที่ 23 พ.ย. 60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงงานฟุตบอลไทย ทั้งนี้          เพื่อเตรียมงานจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร.0 2326 6288

อ่านเพิ่มเติม...

นางวราภรณ์ เอื้ออารีย์ ผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรม “สัปดาห์ฆ่ายุงลาย”ครั้งที่ 1ระหว่างวันที่ 20-24พ.ย. 60เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แจกทรายเคลือบสารกำจัดลูกน้ำยุงลายพร้อมโลชั่นทากันยุง ตลอดจนรณรงค์ทำความสะอาดปรับปรุงสภาพแวดล้อม ตั้งแต่เวลา 09.00น เป็นต้นไป ดังนี้ วันที่ 21พ.ย. 60 บริเวณชุมชนรุ่งเรืองวิลล่า วันที่ 22พ.ย. 60 บริเวณชุมชนบัวเกิดและชุมชนพึ่งทรัพย์ วันที่ 23พ.ย. 60ชุมชนมหาสิน และวันที่ 24พ.ย. 60 ชุมชนหมู่บ้านไพโรจน์

อ่านเพิ่มเติม...

นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. แจ้งว่า คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย สำหรับวันที่ 21 พ.ย. 60 เวลา 09.00–12.00 น. ออกตรวจพื้นที่บริเวณ ถ.พระรามที่ 4 ตั้งแต่ ซ.แสนสบายถึงแยกกล้วยน้ำไท ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตหนองจอก   นายชัยวรัตน์ เกษสุขสมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรม ตัดแต่งต้นไม้เกาะกลางถนน เวลา 09.00–12.00 น. โดยในวันที่ 21 พ.ย. 60 บริเวณถนนเชื่อมสัมพันธ์ตลอดสาย และวันที่ 28 พ.ย. 60ถ.ฉลองกรุงตลอดสาย

อ่านเพิ่มเติม...

เขตหนองจอก  นายชัยวรัตน์ เกษสุขสมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสุขลักษณะของสถานที่ปรุงประกอบอาหาร ตรวจความสะอาด ของผู้สัมผัสอาหารและภาชนะ สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร พร้อมรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่แขวงกระทุ่มราย เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีความสะอาดปลอดภัย เวลา 09.00–12.00น. โดยในวันที่ 22พ.ย. 60ร้านสุมาลีโภชนา และร้านน้องเกรซ และวันที่ 24พ.ย. 60ร้านแจ้ตุ๊ และร้านขาหมูกระทุ่มราย

อ่านเพิ่มเติม...

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ขอแสดงความยินดีกับ “กองทุนชุมชนราษฎร์พัฒนา” แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี ซึ่งเป็นสถาบันการเงินกองทุนชุมชนแห่งแรกของเขตมีนบุรี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1จากกองทุนชุมชน ที่ส่งเข้าประกวดจากทั่วประเทศ  โดยได้รับรางวัล “องค์กรการเงินสีชมพู ประปี 2560” ภายใต้แนวคิด “หัวใจสีชมพู เคียงคู่ชุมชน” และจะเข้ารับรางวัลในวันที่ 21-23พ.ย. 60 ณ โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม...

นางรัตนธร รัตนสกุล ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ กำหนดจัดโครงการฝึกอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) รุ่นที่ 20ในวันที่ 14-18ธ.ค. 60 เวลา 08.00-16.00น. ณ ห้องประชุมพุฒ เชื้อแก้ว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน   ได้มีความรู้ด้านการบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับการป้องกันภัยต่างๆ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมฯ จะสามารถช่วยเหลือทางราชการและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมต่อไป เขตฯ จึงเปิดรับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับชุมชนลำพุทรา จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล “ชุมชนลำพุทรา-คริสตจักรลาดกระบัง คัพ ครั้งที่ 6”ในวันที่ 25-26 พ.ย. 60 เวลา 09.00-16.00 น. บริเวณหลานกีฬาลานชุมชนลำพุทรา-คริสตจักรลาดกระบัง เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้มีกิจกรรมด้านการกีฬา รวมทั้งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนให้ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด

อ่านเพิ่มเติม...

นางวราภรณ์ เอื้ออารีย์ ผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. กล่าวว่า เขตฯ ให้บริการจัดเก็บไขมันที่ได้จากบ่อดักไขมันของสถานประกอบการ และร้านค้า โดยให้บริการเก็บขนไขมัน เพื่อนำไขมันไปกำจัดที่โรงงานอย่างถูกสุขลักษณะ โดยต้องเป็นไขมันจากพืชหรือสัตว์ที่ไม่ใช่ของเสียอันตราย สำหรับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานที่ล้างอัดฉีดรถยนต์ และสถานที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์  ไม่เข้าข่ายการให้บริการเก็บและขนไขมันของกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...