foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2991765
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8636
13904
80362
2789439
385847
503863
2991765

Your IP: 50.19.34.255
2018-02-23 13:09

Facebook กองประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน 2561

ค้นหา

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตบางเขน  นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดทำแผนพัฒนาทำความสะอาด   ศาสนสถาน เก็บกวาดใบไม้ สิ่งของเหลือใช้ เพื่อให้เกิดความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยการล้างทำความสะอาด เก็บขนมูลฝอย สิ่งของรกรุงรังต่างๆ และตัดแต่งต้นไม้ กำจัดวัชพืช บำรุงรักษา (พรวนดิน, ใส่ปุ๋ย) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในวันที่ 22 ก.พ. 61 เวลา 09.00–12.00 น. บริเวณวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต / เขตฯ รณรงค์พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยในวันที่  23 ก.พ. 61 เวลา 09.00–12.00 น. ล้างทำความสะอาดผิวการจราจรและทางเท้า ถังขยะ ตู้โทรศัพท์ ป้ายรถประจำทาง ตู้ไปรษณีย์ และช่องตะแกรงระบายน้ำ บริเวณ ถ.รามอินทรา ถ.ลาดปลาเค้า ถ.ทางลัดเชื่อมพหลโยธิน–ลาดปลาเค้า ถ.พหลโยธินจากคลองบางบัวถึงคลองถนน

อ่านเพิ่มเติม...

นางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร   เขตลาดพร้าว เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพให้แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจ อาทิ วิชาเบเกอรี่และอาหารว่าง วิชาเสริมสวย วิชาของชำร่วย     วิชาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา วิชาศิลปะการต่อผ้า วิชาแกะสลักและงานใบตอง วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วิชาร้อยลูกปัดและเมคราเม่ วิชาเทียนแฟนซี วิชาผ้าบาติก วิชาพื้นฐานการเขียนภาพ และวิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำไปประกอบวิชาชีพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยจัดสอนทุกวันเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์) และวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์)

อ่านเพิ่มเติม...

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า ด้วยเครือข่ายโรงเรียนที่ 36เขตฯ กำหนดจัดนิทรรศการวิชาการ “STEM เป็นฐานพัฒนาการเรียนรู้ สู่ THAILAND 4.0” ในวันที่ 26ก.พ. 61 ณ โรงเรียนวัดราชโกษา ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ เผยแพร่ผลงาน ความสำเร็จในการจัดการศึกษาและส่งเสริมผู้นำทางวิชาการ โดยภายในงานจัดให้มีการแสดงนิทรรศการวิชาการเผยแพร่ผลงานความสำเร็จของโรงเรียน ครู และนักเรียน และการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม...

นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมขายสินค้าราคาถูกเขตดอนเมือง เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพ โดยนำสินค้าอุปโภคปริโภค ราคาถูก สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ ผลิตภัณฑ์จากกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นต้น ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนำมาจัดจำหน่ายในราราคาถูก โดยจัดจำหน่ายที่บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานเขตดอนเมืองในวันที่ 22 ก.พ. 61 เวลา 08.00–15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดทำแผนรักษาความสะอาดคลอง ประจำปีงบประมาณ 2561เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร โดยในวันที่ 26 ก.พ. 61 จะดำเนินการขุดลอกคู คลอง จัดเก็บขยะ วัชพืช และผักตบชวา เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ณ บริเวณคลองขวางตะวันตก (คลองบางแวก –คลองบางเพลี้ย) ทั้งนี้ เขตฯ ขอความร่วมมือประชาชน ไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงคู คลอง เพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย และกีดขวางทางน้ำไหล

อ่านเพิ่มเติม...

นางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กทม. แจ้งว่า คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะร่วมออกตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจดูความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่พบเห็นทันที ตามมาตรการ “ทำได้ ทำทันที” สนับสนุนนโยบาย “NOW moving  forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26 ก.พ. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป บริเวณ ถ.ลาดพร้าววังหินและซอยแยก

อ่านเพิ่มเติม...

นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าว่า เขตฯ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนครั้งที่ 14 / 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารเขตและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันและส่งเสริมความเข้าใจที่ดีระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชน 95 ชุมชนในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมประชุม ได้แก่ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หน่วยงานทหาร การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง ศูนย์บริการสาธารณสุข 60

อ่านเพิ่มเติม...

นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับวัดอาวุธวิกสิตาราม โดยคณะกรรมการวัดศิริชัยธาราม บ้านอุ่มเม่า ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดสร้างพระพุทธปฏิมาประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 80นิ้ว(กว้าง 2.30เมตร สูง 3.20เมตร) โดยมีขนาดเท่ากับจำนวนพระชนมายุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อน้อมรำลึกเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เขตฯ จึงขอเชิญชวนชาวบางพลัดและผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธปฏิมาประธาน ปางมารวิชัย ในวันที่ 1มี.ค. 61ตั้งแต่เวลา 16.15น. เป็นต้นไป ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม ซ.จรัญสนิทวงศ์ 72แขวงบางพลัด

อ่านเพิ่มเติม...

นางนวพร กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล โดยรับบริจาคขยะรีไซเคิลประเภทต่างๆ เช่น แก้ว ขวด หนังสือ กระดาษ พลาสติก โลหะ สิ่งของเหลือใช้ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า ฯลฯ จากประชาชนเพื่อคัดแยกขยะตามหลัก 3R สร้างมูลค่าสิ่งของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์และลดปริมาณขยะให้น้อยลง โดยนำไปจำหน่ายเปลี่ยนขยะเป็นปัจจัยนำไปบำรุงพระพุทธศาสนา กำหนดทอดผ้าป่ารีไซเคิล ในวันที่  26 ก.พ. 61 เวลา 10.00 น  ณ วัดดวงแข แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน

อ่านเพิ่มเติม...