RSS

มีนบุรีชวนร่วมกิจกรรม MINBURI BMA SPORT DAY “วันพุธ สุขกาย สุขใจ ร่างกายแข็งแรง”

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า ตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดให้ทุกวันพุธเป็นวัน BMA Sport Day ส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครตลอดจนประชาชนทั่วไป ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใส ช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงาน เขตฯ จึงจัดกิจกรรม MINBURI BMA SPORT DAY “วันพุธ สุขกาย สุขใจ ร่างกายแข็งแรง” ออกกำลังกายทุกเย็นวันพุธ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยมีการเต้นแอโรบิก บริเวณ ภายในศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง

อ่านเพิ่มเติม...

วังทองหลางเปิดรับสมัครอบรม อปพร."

นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรหลัก รุ่นที่ 13 ประจำปี 2561 แบบไป-กลับ ระยะเวลา 5 วัน  ในระหว่างวันที่ 27-28 ม.ค. 61 วันที่ 3-4 ก.พ. 61 และวันที่ 10 ก.พ. 61 ณ กองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ และลานกิจกรรมหน้าสำนักงานเขตวังทองหลาง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับการป้องกันภัยต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม...

บางบอนตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

น.ส.พนิตนาฏ ธนาอภินันทน์ ผู้อำนวยการเขตบางบอน กทม. แจ้งว่า คณะผู้บริหารเขต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กำหนดออกตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจตราและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชน ในวันที่ 9 ม.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป บริเวณ ถ.เอกชัยขาออก จุดเริ่มต้นปาก ซ.เอกชัย 65 ถึง ซ.เอกชัย 83/7 (แยกบางบอน) หากประชาชนมีปัญหาเดือดร้อน หรือพบเห็นเหตุรำคาญสามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2450 3292-3 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com

อ่านเพิ่มเติม...

ลาดกระบังส่งเสริมเยาวชนคัดแยกขยะ

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดโครงการประชารัฐร่วมใจส่งเสริมการคัดแยกขยะใน 14 กลุ่มเป้าหมาย โดยจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ บรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง  ในวันที่ 9 ม.ค. 61 เวลา 10.00-11.00 น. ณ โรงเรียนวัดลานบุญ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้ความรู้แก่เยาวชนในเรื่องของการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง คัด แยก ทิ้งให้ตรงถัง และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

มีนบุรีประชุมกรรมการชุมชน ประจำเดือน ม.ค. 61

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดการประชุมกรรมการชุมชนเขตมีนบุรี ประจำเดือน ม.ค. 61 ในวันที่ 23 ม.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี เพื่อแจ้งนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข่าวสารทางราชการ รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น จึงขอให้กรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตยานนาวา  นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ ด้วยการล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า จุดพักขยะและเครื่องหมายจราจร เพื่อให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย เวลา 09.00-12.00 น. โดยในวันที่ 8 ม.ค. 61 ณ ถ.สาธุประดิษฐ์ จากจุดพักขยะปาก ซ.สาธุฯ 39 และวันที่ 9 ม.ค. 61 ถ.พระรามที่ 3 จากจุดพักขยะหน้าชุมชนเชื้อเพลิง

อ่านเพิ่มเติม...

วัฒนาร่วมภาครัฐ-เอกชนจัดกิจกรรมวันเด็กเเบบสนุกมีสาระ

ว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม หุยประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 ม.ค. 61 ระหว่างเวลา 09.00–13.00 น. ณ สวนวัฒนาภิรมย์ (สวนป่าเอกมัย) โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมสนุกมีสาระ เช่น เกมจัดการขยะ สนุกกับการปลูกผักสวนครัว การละเล่น การแสดงบนเวที การเล่นเกมฝึกสมอง ประลองปัญญาตามซุ้มต่างๆ โดยมีของขวัญ ของรางวัลมากมาย จากภาครัฐ-เอกชน นอกจากนี้ ยังมีอาหารและเครื่องดื่มให้บริการฟรีตลอดงาน

อ่านเพิ่มเติม...

ลาดกระบังร่วมตรวจจับควันดำ-เสียงดัง ถนนฉลองกรุง เดือน มกราคม 2561

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมตรวจวัดควันดำ-เสียงดัง ร่วมกับและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจของกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) ในวันที่ 10, 12 และ 15 ม.ค. 61 เวลา 10.00-12.00น. บริเวณ ถ.ฉลองกรุง ซ.ฉลองกรุง 4ถึง 40ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหรือผู้ประกอบการขนส่ง ไม่นำรถที่ก่อมลพิษทางอากาศและเสียงมาใช้ อันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...

สะพานสูงรับสมัครอบรมนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

นางสาวจุฑามาศ วิรุฬห์ธานี ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง กทม. แจ้งว่า ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (สะพานสูง) เปิดรับสมัครอบรมฝึกอาชีพหลักสูตรวิชานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60ชั่วโมง รอบการเรียนวันจันทร์ - ศุกร์ และ วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25ม.ค. 61 เวลา 08.00–16.00น. ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยนำหลักฐานได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1- 2นิ้ว จำนวน 2ใบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1ฉบับ ใบรับรองแพทย์ และสำเนาวุฒิการศึกษาสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2372 2903

อ่านเพิ่มเติม...