foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2991918
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8789
13904
80515
2789439
386000
503863
2991918

Your IP: 50.19.34.255
2018-02-23 13:21

Facebook กองประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน 2561

ค้นหา

เขตภาษีเจริญ  นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย ในวันที่ 15ก.ย. 60ณ ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 3จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด ใส่เกลือแกงในจานรองขาตู้ และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หรือหากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6618–6619

อ่านเพิ่มเติม...

นางรัตนธร รัตนสกุล ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ประสบปัญหาการบริหารจัดการรายได้ในภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน การไม่ระวังการใช้จ่าย หรือการขาดรายได้ ที่เพียงพอทำให้ต้องหาแหล่งเงินกู้จากที่อื่นมาสมทบกับรายได้ ก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินส่วนบุคคลส่งผลกระทบไปถึงครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคมในภาพรวม การปลูกฝังวินัยการออมเงิน การประหยัด การเรียนรู้คุณค่าของเงิน ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ตั้งแต่วัยเด็กจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

อ่านเพิ่มเติม...

นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดการประชุมคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เขตธนบุรี จำนวน 12 คน ในวันที่ 17 ก.ย. 60 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตธนบุรี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 4 ปี ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาของสมาชิกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5636-8

                                                          -----------------        (นิรามัย...เขตธนบุรี รายงาน)

นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดทำโครงการกวดขัน “ทิ้งจับ - ปรับ” โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการกวดขันดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ โดยในวันที่ 18 ก.ย. 60 เจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์พร้อมแจกแผ่นพับรณรงค์โครงการดังกล่าว บริเวณป้ายรถประจำทาง ซ.เพชรเกษม 28 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายเทศกิจ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6633-6634

                                                          -----------------        (กรรณิการ์...เขตภาษีเจริญ  รายงาน)

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 13 ภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และส่งเสริม ให้ภาคีหลักในท้องถิ่นได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ต.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2326 6288

                                                          -----------------        (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

 

 

 

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตวังทองหลาง นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ สำหรับวันที่ 15 ก.ย. 60 บริเวณ ซ.ลาดพร้าว 80 และริมคลองแสนแสบ และวันที่ 16 ก.ย. 60 โบสถ์พระแม่กุหลาบทิพย์ โดยดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดขยะมูลฝอย เศษวัสดุและป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต ตัดแต่งกิ่งไม้ใบหญ้า และจัดเก็บวัชพืช เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2530 1740 ต่อ 6976

อ่านเพิ่มเติม...

เขตสวนหลวง  ว่าที่ร้อยตรี สมสิทธิ์  คงธนสารสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. แจ้งว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทำความสะอาดอาคารบ้านพักอาศัยให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด เขตฯ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม   การนัดเวลาทิ้งเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ ในวันที่ 16 ก.ย. 60 เวลา 09.00–12.00 น. บริเวณชุมชนหมู่บ้านเกษมสันต์ 2 ซ.อ่อนนุช 17 แยก 18 ถ.อ่อนนุช เขตฯ จึงขอความร่วมมือผู้พักอาศัยในชุมชนดังกล่าว นำสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ออกมาตั้งวางบริเวณหน้าบ้านพักอาศัยของท่านตามวันเวลาข้างต้น เพื่อที่เขตฯ จะเข้าจัดเก็บและรวบรวมนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะต่อไปโดยไม่คิดค่าบริการ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2322 4671

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า สำนักอนามัยจัดรถยนต์หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร (Mobile Unit Food Safety) เพื่อดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารในพื้นที่          โดยกำหนดออกหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร ประจำเดือน ก.ย. 60 ในวันที่ 21 ก.ย. 60 เวลา 08.00-16.00 น. ณ สำนักงานเขตลาดกระบัง

                                                          -----------------        (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

น.ส.กุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ กทม. แจ้งว่า คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้กำหนดให้มีการตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ประจำสัปดาห์ ในวันที่ 18ก.ย. 60เวลา 09.30น. เป็นต้นไป ถ.ประชาชื่น ตั้งแต่ทางรถไฟสายใต้ ถึงสี่แยกประชานุกูล เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนทำการแก้ไขปัญหาทันทีที่พบเห็น

อ่านเพิ่มเติม...