ประเวศจัดอบรมฟรีหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ  กทม. แจ้งว่า ด้วยการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการอาหารรายใหม่หรือต่ออายุใบอนุญาตประจำปี กำหนดให้ผู้ประกอบการจะต้องยื่นหนังสือรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครประกอบการขออนุญาต กทม.โดยสำนักอนามัยได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่เขต ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย จำนวน 100คน ในวันที่ 7มิ.ย. 61 เวลา 08.00-17.00น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7สำนักงานเขตประเวศ ซึ่งผู้ผ่านการอบรมจะได้รับหนังสือรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารจากกรุงเทพมหานคร สำหรับใช้เป็นหลักฐานประกอบการขออนุญาตประกอบกิจการอาหารรายใหม่หรือต่ออายุใบอนุญาตประจำปีต่อไป

เขตฯ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร (ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ ผู้ล้าง) ที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมหรือเคยผ่านการอบรมแต่บัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารหมดอายุ สมัครเข้ารับการอบรม ฟรี  ผู้สนใจติดต่อด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2328 7149ต่อ 6368โทรสาร 0 2328 8984ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 30พ.ค. 61

                                                            -----------------       (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

 

 

                                                           

 

e-max.it: your social media marketing partner