ธนบุรีจัดการบรรยายตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดการบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์ความรุนแรงของยาเสพติดในประเทศไทยและในกรุงเทพมหานคร และแนวทางในการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ”  แก่พนักงานสถานประกอบการ บริษัท โกลเด้น เอ็ม จำกัด (สาขา 2) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานประกอบการและชุมชนใกล้เคียง ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย และสมาคมเครือข่ายแรงงานและชุมชนเพื่อการพัฒนาเป็นวิทยากร จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยาย ในวันที่ 18พ.ค. 61 เวลา 08.00–16.00น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4สำนักงานเขตธนบุรี สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2465 0025  ต่อ 5618และ 5619

                                                            -----------------       (นิรามัย...เขตธนบุรี รายงาน)

 

e-max.it: your social media marketing partner