หนองแขมเก็บตัวอย่างผักและเก็บตัวอย่างอาหาร เดือน พ.ค. 61

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า เขตฯ โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ จัดนักวิชาการสุขาภิบาล นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงานดังนี้ เก็บตัวอย่างอาหารสด ผักผลไม้และตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีปนเปื้อนด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น   รวมทั้งเก็บตัวอย่างอาหารพร้อมบริโภคและตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาด้วยชุดทดสอบแบบทีเรีย (SI -2) ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย  มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย ณ จุดตรวจดังนี้ เวลา 15.30-16.00น. วันที่ 19พ.ค. 61 ตลาดนัดโรงถ่ายอัศวิน เวลา 09.00-12.00น. วันที่ 18พ.ค. 61ตลาดนัดวัดหนองแขม

สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2421 8386, 0 2421 0939ต่อ 7317-7318  

                                                            -----------------       (ปชส...เขตหนองแขม รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner