บางพลัดแจ้งช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสารของราชการ

นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้เปิดช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเขตบางพลัด เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใสให้กับหน่วยงานได้หลายช่องทาง คือ 1. ติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเขตบางพลัด ตั้งอยู่ในศูนย์บริการราชการฉับไว ใสสะอาด (BFC) ชั้น 1สำนักงานเขตบางพลัด  2. ทางเว็บไซต์สำนักงานเขตบางพลัด  www.bangkok.go.th/bangphlat  3. ทาง Facebook fanpage ชื่อ สำนักงานเขตบางพลัด  และ4. ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2424 3777ต่อ 6157-6162

                                                            -----------------       (ปชส...เขตบางพลัด รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner