บางเขนขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับชุมชน

นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. กล่าวว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการทำงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ โดยใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับกรุงเทพมหานคร ระดับเขต เป็นแกนหลักในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนระดับชุมชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ในพื้นที่ และยังให้ประชาชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับชุมชนเขตบางเขน ตามหัวข้อคนไทยไม่ทิ้งกัน วันที่ 18พ.ค. 61 เวลา 15.00–19.00น. ณ ชุมชนหมู่บ้านสินทรัพย์นคร บ้านบางเขน

                                                            -----------------       (ปชส...เขตบางเขน รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner