หลายเขตจัดการประชุมกรรมการชุมชนในพื้นที่

สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารเขต และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อน และหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และส่งเสริมความเข้าใจที่ดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ และชุมชน ดังนี้

เขตสวนหลวง   วันที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 13.30–16.00 น. ณ ห้องประชุมสวนหลวง ชั้น 6 สำนักงานเขตสวนหลวง

เขตพญาไท   วันที่ 21 พ.ค. 61 เวลา 13.00–16.00 น. ณ ห้องประชุมประดิพัทธ์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพญาไท

เขตประเวศ   วันที่ 24พ.ค. 61 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7สำนักงานเขตประเวศ

                                                            -----------------       (ปชส...เขต รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner