มีนบุรีจัดโครงการ “ศุกร์ สุขใจ สวมผ้าไทย ใส่บาตรร่วมกัน”

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดทำโครงการ “ศุกร์ สุขใจ สวมผ้าไทย ใส่บาตรร่วมกัน” เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาจิตใจ เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขต รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนอนุรักษ์ความเป็นไทย    ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผสมผสานกับการทำจิตใจให้ผ่องใส ด้วยการทำบุญตักบาตร เดือนละ 1ครั้ง อีกทั้งช่วยเหลือผู้ประกอบการสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มแม่บ้าน วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเพื่อนำไปตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันดังกล่าวด้วย โดยกำหนดจัดกิจกรรมขึ้น ในวันที่ 25พ.ค. 61 เวลา 08.30น.บริเวณด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรี

จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ ร่วมตักบาตรและสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้ในวันและเวลาดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2540 7156

                                                            -----------------       (ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner