ประเวศชวนชมการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะระดับประเทศ

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า กรมการศาสนา วัดกระทุ่มเสือปลา และสำนักงานเขตประเวศ กำหนดจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 21-22พ.ค. 61            เวลา 09.00-16.30น. ณ อาคาร 100ปี พระครูอมรธรรมนิวิฏฐ์ วัดกระทุ่ม(เสือปลา) เขตประเวศ กรุงเทพฯ การประกวดแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาชาย-หญิง รวม 58ทีม และระดับมัธยมศึกษาชาย-หญิง รวม 58ทีม ทีมที่ชนะการประกวดจะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา และได้กำหนดจัดพิธีเปิด ในวันที่ 21พ.ค. 61 เวลา 09.30น.

โดยเรียนเชิญนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมชมการประกวดและให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

                                                            -----------------       (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner