ลาดกระบังร่วมตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร เดือน พ.ค. 61

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า สำนักอนามัยจัดรถยนต์หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร(Mobile Unit Food Safety) เพื่อดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีกำหนดออกหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ ประจำเดือน พ.ค. 61 ณ สำนักงานเขตลาดกระบัง ในวันที่ 24พ.ค. 61 เวลา 08.00-16.00น.

                                                            -----------------       (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner