ดอนเมืองและพญาไทออกตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน

คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะออกตรวจพื้นที่ เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่พบเห็นทันที ดังนี้

ดอนเมืองตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

เขตดอนเมือง    วันที่ 21พ.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00น. เป็นต้นไป บริเวณ ถ.เทิดราชัน ถ.นาวงประชาพัฒนา และถ.เดชะตุงคะ  หากท่านผู้ใดต้องการแจ้งปัญหาความเดือดร้อน โทร. 0 2565 9405

เขตพญาไท    วันที่ 21 พ.ค. 61 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ถ.สุทธิสารวินิจฉัย ฝั่งเลขคู่ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาในพื้นที่และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ต่อคณะตรวจฯ ได้โดยตรง หรือแจ้งโทร. 0 2279 4141 ต่อ 6460                                                               -----------------       (ปชส...เขต รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner