ธนบุรีและมีนบุรีรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

เขตธนบุรี  นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง พร้อมประชาสัมพันธ์การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยใช้หลัก 5ป. และ 1ข. เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกดังนี้ วันที่ 18เม.ย. 61 ชุมชนวัดประยุรวงศ์ วันที่ 19เม.ย. 61ชุมชนรวมพลัง และวัดกระจับพินิจ และวันที่ 20เม.ย. 61 ชุมชนสี่แยกบ้านแขกและคริสตจักรแสงสว่าง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2465 0025ต่อ 5618และ 5619

เขตมีนบุรี  นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมี และแนะนำการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ในวันที่ 19 เม.ย. 61 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณชุมชนปัญฐิยา ถ.สุวินทวงศ์ โดยเขตฯ ได้จัดแผนรณรงค์และให้คำแนะนำเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และเพื่อสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2914 5834

                                                                        -----------------       (ปชส...เขต รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner