มีนบุรีชวนแรงงานนอกระบบตรวจสุขภาพฟรี 20 เม.ย. นี้

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานคร โดยเขตฯ ร่วมกับกองทัพบก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการ “ส่งเสริมป้องกันสุขภาพของกลุ่มแรงงานนอกระบบ”เพื่อส่งเสริมให้คนไทยที่ประกอบอาชีพอิสระได้เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและป้องกันโรคตามปัจจัยเสี่ยง ได้รับความรู้ในการเฝ้าระวังสุขภาพจากการทำงานและโรคจากการประกอบอาชีพ เขตฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ เช่น มอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถตู้โดยสาร แท็กซี่ พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้างขายของในตลาด ช่างเสริมสวย ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ช่างซ่อมรถ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

เกษตรกร รับจ้างทั่วไป รับซื้อของเก่า คนงานก่อสร้าง กลุ่มอาชีพผลิตสินค้าในชุมชน กลุ่มผู้ทำงานบ้าน และผู้ใช้สิทธิบัตรทองและประกันสังคม มาตรา 40 (ประกันตนเอง) เข้ารับการตรวจสุขภาพฟรี ในวันที่ 20 เม.ย. 61 เวลา 08.00-16.00 น. ณ อาคารปลาทอง ชั้น 2 ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรี ผู้ที่สนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพ สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก มาติดต่อขอรับบริการได้ฟรี ไม่ต้องงดอาหาร โดยมีรายการตรวจสุขภาพ อาทิ เอ็กซเรย์ทรวงอก ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจสมรรถภาพของปอด การมองเห็นและการได้ยิน เป็นต้น สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2914 5834

                                                                        -----------------       (ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner