หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่

เขตธนบุรี  นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดเวลาทิ้งและเวลาเก็บของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ กรณีขยะอันตรายให้นำใส่ถุงผูกปากถุงและตั้งวางไว้ข้างถังรองรับขยะ ซึ่งเขตฯ จะนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคของสภาพแวดล้อมในชุมชน วันที่ 21เม.ย. 61เวลา 08.30–12.00น. บริเวณชุมชนหลังไปรษณีย์สำเหร่ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5624และ 5625

เขตลาดกระบัง  นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดวันทิ้งของเหลือใช้  ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะชิ้นใหญ่ ในวันที่ 21 เม.ย. 61 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณหมู่บ้านชัยพฤกษ์ 1 จึงขอเชิญชวนประชาชน ที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ได้รวบรวมสิ่งของเหลือใช้ฯ ออกมาวางไว้บริเวณหน้าบ้าน ก่อนเวลา 09.00 น. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเอง แก้ไขปัญหาขยะตกค้าง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2326 9013

เขตมีนบุรี  นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมให้บริการ “จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่”พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ วันที่ 21 เม.ย. 61 เวลา 09.00–12.00 น. บริเวณชุมชนโรงช้อน ถ.หทัยราษฎร์ จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณดังกล่าว นำสิ่งของเหลือใช้ฯ มาวางหรือใส่ภาชนะรองรับไว้หน้าบ้านหรืออาคาร ก่อนเวลา 10.00 น. เพื่อให้เขตฯ ไปจัดเก็บแล้วนำมากำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป นอกจากนี้เขตฯ ได้บริการชำระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ แจกคู่มือการคัดแยกขยะ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก แจกทรายอะเบท ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2540 7175

                                                                        -----------------       (ปชส...เขต รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner