สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันพุธที่ 11 เมษายน 2561

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตบางเขน  นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน เก็บกวาดใบไม้ สิ่งของเหลือใช้ เพื่อให้เกิดความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่นสวยงาม โดยจัดเจ้าหน้าที่และวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด พร้อมรถฉีดน้ำล้างทำความสะอาด เก็บขนมูลฝอย สิ่งของรกรุงรังต่างๆ และตัดแต่งต้นไม้ กำจัดวัชพืช บำรุงรักษา (พรวนดิน, ใส่ปุ๋ย) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในวันที่ 12 เม.ย. 61 เวลา 09.00–12.00 น. บริเวณวัดไตรรัตนารามแขวงอนุสาวรีย์ / เขตฯ ได้รณรงค์พัฒนาทำความสะอาดผิวจราจรทางเท้า ถังขยะ ตู้โทรศัพท์ ป้ายรถประจำทาง ตู้ไปรษณีย์ และช่องตะแกรงระบายน้ำ พร้อมพัฒนาทำความสะอาด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ขจัดมลพิษ เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยจะทำการล้างทำความสะอาดสาธารณูปโภค ในวันที่ 13 เม.ย. 61 เวลา 09.00–12.00 น. บริเวณถนนร่วมมิตรพัฒนาถึงห้าแยกวัชรพล ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนลาดปลาเค้า ซอยสยามธรณี ซอยรามอินทรา 5

เขตลาดกระบัง  นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด ถนน ตรอก ซอย โดยดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดขยะและถากหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว มีสิ่งแวดล้อมดี ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. ดังนี้ วันที่ 13 เม.ย. 61 บริเวณถนนพัฒนาชนบท 2 และซอยร่มเกล้า 50 วันที่ 14 เม.ย. 61 ซอยลาดกระบัง 9/1-9/2 และซอยลาดกระบัง 38/3-2 วันที่ 15 เม.ย. 61 ซอยร่มเกล้า 21/7 และซอยจิตรสน และวันที่ 16 เม.ย. 61 วัดพลมานีย์ และวัดราชโกษา

เขตป้อมปราบฯ  นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดแผนทำความสะอาดตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดังนี้ วันที่ 18 เม.ย. 61 บริเวณ ถ.บริพัตร (แยกเมรุปูน–แยก ถ.เจริญกรุง) วันที่ 19 เม.ย. 61 ถ.รอบวงเวียน 22 กรกฎาคม วันที่ 20 เม.ย. 61 ถ.กรุงเกษม (แยกนพวงษ์–แยกเจริญสวัสดิ์) วันที่ 23 เม.ย. 61 ถ.กรุงเกษม (แยกสะพานขาว–แยกกษัตริย์ศึก)

เขตหนองจอก  นายชัยวรัตน์ เกษสุขสมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดพัฒนาล้างทำความสะอาด เวลา 09.00–12.00 น. ในวันที่ 12 เม.ย. 61 บริเวณถนนเชื่อมสัมพันธ์ ตั้งแต่หน้าสวนสาธารณะหนองจอก ถึงหน้าตลาดนัดเชื่อมสัมพันธ์ และหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทั้ง 2 ฝั่ง

เขตภาษีเจริญ  นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนรักษาความสะอาดคลอง ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร โดยในวันที่ 21 เม.ย. 61 จะดำเนินการขุดลอกคู คลอง จัดเก็บขยะ วัชพืช และผักตบชวา เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ณ บริเวณคลองแยกคลองบางหว้า (คลองบางหว้า–คลองรางบัว) ทั้งนี้เขตฯ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงคู คลอง เพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย และกีดขวางทางน้ำไหล สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายโยธา โทร. 0 2413 1697 ต่อ 6615-6

เขตมีนบุรี   นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ ด้วยการพัฒนา ทำความสะอาด ถนน ทางเท้าผิวจราจร ศาลาที่พักผู้โดยสาร สะพานลอยคนข้าม และป้ายสัญญาณจราจร เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว มีสิ่งแวดล้อมดี ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. ดังนี้ วันที่ 16–17 เม.ย. 61 กำหนดทำความสะอาดทางเท้าผิวจราจร ศาลาที่พักผู้โดยสารป้ายสัญญาณต่างๆ บริเวณถนนสีหบุรานุกิจ ถนนรามคำแหง และถนนสุวินทวงศ์ และวันที่ 18 เม.ย. 61 กำหนดทำความสะอาดไหล่ทางถนนบึงขวาง

เขตบางกอกใหญ่  น.ส.กรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดให้มีการพัฒนาศาสนสถานในพื้นที่ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อประชาชนได้มาประกอบศาสนกิจ ดังนี้ วันที่ 13,26 เม.ย. 61 วัดสังข์กระจาย วันที่ 12 เม.ย. 61 วัดนาคกลาง วันที่ 17,19, 20, 23, 24 และ 28 เม.ย. 61 วัดอรุณราชวรารามฯ วันที่ 17 เม.ย. 61 วัดหงส์รัตนารามและวัดดีดวด และวันที่ 20 เม.ย. 61 วัดประดู่ฉิมพลี

เขตหนองแขม  นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า เขตฯ ปฏิบัติงานล้างทำความสะอาดถนน ตรอก ซอยและสะพานลอยคนข้าม มีคนงานกวาด 20 คน รถบรรทุกเทท้าย 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด คนสวน 10 คน และเครื่องตัดหญ้า ดำเนินการทำความสะอาดตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. และเวลา 16.00-21.00 น. ดังนี้ วันที่ 14 เม.ย. 61 ซอยนาคสถาพร 2 และแยกต่างๆ ซอยเพชรเกษม 79 แยก 1, 2 ซอยเพชรเกษม 114 แยก 2, 4 และ 6 ซอยสวัสดิการ 1 ซอย 1 ซอยกำนันเฉลิม ซอยเพชรเกษม 77 ทุกซอยย่อยถึงนาคสถาพร วันที่ 15 เม.ย. 61 ซอยสวัสดิการ 1 แยก 3-5 ซอยเพชรเกษม 79 แยก 3, 4 ชุมชนหรรษาชัยพัฒนา หมู่บ้านเอื้ออาทรฝั่งขวา ถนนเลียบฯ เหนือ ชุมชนเพิ่มดี หมู่บ้านพฤกษาการ์เด้นโฮม ซอยเพชรเกษม 77 ทุกซอยย่อยถึงนาคสถาพร ทำความสะอาดบริเวณจุดตั้งวางถังขยะ ตะแกรงรับน้ำ ป้ายต่างๆ ที่พักผู้โดยสารรถประจำทางทุกวัน ดูดฝุ่นถนนทุกวัน โดยใช้รถดูดฝุ่นขนาด 4.5 ตัน 5 คัน และรถดูดฝุ่นขนาด 6.5 ตัน 4 คัน สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายรักษาความสะอาด โทร. 0 2421 0939 ต่อ 7323-5

เขตดอนเมือง   นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนแผนปฏิบัติงานพัฒนาทำความสะอาด ถนน ตรอกซอย และสะพานลอยคนเดินข้ามในพื้นที่ เพื่อดูแลรักษาความเป็นระเบียบ รวมทั้งปรับสภาพภูมิทัศน์ ให้เรียบร้อยและสวยงาม โดยดำเนินการกวาดล้างผิวจราจร ทางเท้า เส้นทางลัดและที่รกร้างว่างเปล่า ตะแกรงระบายน้ำ ป้ายสัญญาณจราจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง เสาไฟฟ้า สะพานลอยคนเดินข้าม และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ตั้งแต่เวลา 09.00–12.00 น. ในวันที่ 17 เม.ย. 61 พัฒนาล้างทำความสะอาดบริเวณซอย 26 ถนนสรงประภา สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2565 9414

                                                                        -----------------       (ปชส...เขต รายงาน)

 

e-max.it: your social media marketing partner