หลายเขตนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่

เขตสัมพันธวงศ์  นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้จากครัวเรือนในชุมชนต่างๆ เป็นการอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บและส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ไม่ทิ้งขยะดังกล่าวปะปนกับขยะทั่วไปหรือนำไปทิ้งในที่ว่างต่างๆ เพื่อให้เขตฯ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ถูกสุขลักษณะ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งจะดำเนินการจัดเก็บฯ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 15 เม.ย. 61 บริเวณชุมชนโปลิศสภา แขวงตลาดน้อย จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งผู้พักอาศัยในชุมชนดังกล่าว คัดแยกขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ขยะอันตราย อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ มูลฝอยรีไซเคิลที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว และไม่อาจนำไปทิ้งกับรถเก็บขนมูลฝอยประจำวันได้ นำออกมาทิ้ง ณ บริเวณจุดพักขยะ หน้าบ้านพักอาศัยก่อนเวลา 09.00 น. เพื่อรอเจ้าหน้าที่จัดเก็บตามวันและเวลาที่แจ้ง ทั้งนี้สามารถโทรศัพท์สอบถามแผนการเข้าจัดเก็บหรือรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2234 5905 หรือ 0 2233 1224-8 ต่อ 7171–2

เขตประเวศ  นายธนะสิทธิ์ เมธพันธุ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย วัสดุอลูมิเนียม และบริการสูบสิ่งปฏิกูล และไขมัน โดยกำหนดออกให้บริการและพัฒนาทำความสะอาดชุมชน วันที่ 15 เม.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00–12.00 น. ณ ชุมชนเปรมฤทัย 20 แขวงหนองบอน เขตฯ จึงขอความร่วมมือจากประชาชน ที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวเก็บรวบรวมขยะชิ้นใหญ่ เศษวัสดุ สิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเรือนที่ชำรุดไม่ใช้แล้ว นำมาวางไว้หน้าบ้านหรืออาคารก่อนเวลา 09.00 น. กรณีขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ แบตเตอรี่แห้ง ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ ยา/เครื่องสำอางหมดอายุ ให้นำใส่ถุงผูกปากถุงตั้งวางข้างถังขยะ เพื่อเจ้าหน้าที่นำไปกำจัดได้อย่างถูกวิธี หากประสงค์จะสูบสิ่งปฏิกูลและจัดเก็บไขมัน (ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบราชการลูกบาศก์เมตรละ 250.-บาท) โปรดแจ้งล่วงหน้าหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร. 0 2328 8151 หรือ น.ส.จิรา  ชูรุด โทร. 08 6991 5221

เขตหนองแขม  นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดทำโครงการวันทิ้งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ทุกวันอาทิตย์ เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ โดยประชาชนสามารถนำสิ่งของเครื่องใช้ที่ชำรุดหมดประโยชน์การใช้งานแล้ว อาทิ เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ ตู้ เตียง ฟูกที่นอน ต้นไม้ หรือวัสดุต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วทิ้งได้ ณ ชุมชนหรรษาชัยพัฒนา หมู่บ้านเอื้ออาทร ฝั่งขวา ถนนเลียบคลองฯ ฝั่งเหนือ ชุมชนเพิ่มดีพัฒนา หมู่บ้านพฤกษาการ์เด้นโฮม ถนนเลียบคลองฯ ฝั่งเหนือ ในวันที่ 15 เม.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยเขตฯ จะดำเนินการจัดเก็บวัสดุต่างๆ และขยะชิ้นใหญ่ไปทิ้งและทำลายอย่างถูกวิธีต่อไป สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2421 0939 ต่อ 7323-5  

                                                                        -----------------       (ปชส...เขต รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner