หนองแขมงดเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณถนนเลียบคลองทวีวัฒนา ระหว่างวันที่ 12-16 เม.ย. 61

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 เขตทวีวัฒนา บางแคและเขตหนองแขม ห้ามไม่ให้มีการเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณถนนเลียบคลองทวีวัฒนาตลอดทั้งสาย ตั้งแต่ปากทางถนนเพชรเกษมถึงถนนบรมราชชนนี เนื่องจากที่ผ่านมามีประชาชนเข้ามาเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณถนนเลียบคลองทวีวัฒนาเป็นจำนวนมา อีกทั้งบางส่วนมีการพกพาอาวุธเข้ามาในบริเวณดังกล่าวด้วย ประกอบกับมีเหตุทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายทุกปี ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงเห็นควรให้งดเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณถนนเลียบคลองทวีวัฒนาตลอดทั้งสาย รวมถึงซอยแยกที่เชื่อมต่อกับถนนเลียบคลองทวีวัฒนา พร้อมกันนี้ในวันที่ 12–16 เม.ย. 61 ระหว่างเวลา 08.00–21.00 น.

เขตฯ ได้มีการสนธิกำลัง 3 ฝ่าย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เทศกิจ จาก 3 สำนักงานเขต ทหาร และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดร่วมรักษาความปลอดภัยครอบคลุมพื้นที่ เพื่อทำหน้าที่ตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่ปฏิบัติผิดกฎหมาย ตรวจการพกพาอาวุธปืนเข้าไปยังถนนเลียบคลองทวีวัฒนา ตรวจวัดแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ ห้ามหรือระงับไม่ให้ประชาชนและรถบรรทุกน้ำเข้าไปเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณถนนเลียบคลองทวีวัฒนา

นอกจากนี้เขตทวีวัฒนาได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณใต้สะพานถนนอุทยานตัดถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จุดตรวจ/จุดสกัดร่วมรักษาความปลอดภัย 13 จุด เขตบางแคจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณใต้สะพานถนนกาญจนาภิเษกตัดข้ามถนนเพชรเกษม  ฝั่งเพชรเกษมขาออก (หน่วยบริการตำรวจทางหลวงบางแค) จุดสกัดฯ 3 จุด เขตหนองแขมจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วงเทศกาลสงกรานต์บริเวณกองอำนวยการตลาดนัดฉัตรชัยเสริมโชค ซอยทวีวัฒนา 1 จุดสกัดฯ 9 จุด จึงขอความร่วมมือประชาชนงดเล่นน้ำสงกรานต์ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา ตลอดทั้งสายเพื่อความปลอดภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมทั้งเล่นสงกรานต์แบบไทย แต่งกายให้สุภาพ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เล่นน้ำสงกรานต์ให้มีความปลอดภัย ห้ามเล่นน้ำ สาดน้ำด้วยความรุนแรง เช่น นำน้ำบรรจุถุงพลาสติกปาใส่กัน

ไม่ใช้ปืนฉีดน้ำหรือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเนื่องจากความแรงของน้ำทำให้เกิดอันตรายได้ ตลอดจนงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณจัดงานสงกรานต์ บริเวณข้างทาง ในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และห้ามจำหน่ายให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาท และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

                                                                        -----------------       (ปชส...เขตหนองแขม รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner