มีนบุรีเข้มตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้มีการจำหน่ายผักสดที่มีสารเคมีตกค้างให้กับประชาชน ตามโครงการ “ตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักสด” เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้บริโภคผักสดที่มีคุณภาพปลอดสารเคมี นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการเพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยจะสุ่มตรวจเก็บตัวอย่างผักชนิดต่างๆ ที่จำหน่ายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ วันที่ 18 เม.ย. 61 บริเวณตลาดนัดพิมานมีน ชุมชนเอื้ออาทร ถนนรามอินทรา วันที่ 20 เม.ย. 61 ตลาดมีนบุรี 1 (ตลาดเก่ามีนบุรี) ถนนสีหบุรานุกิจ

สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2914 5834

                                                                        -----------------       (ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner