ประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธุ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 57 ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ อสส. และชาวชุมชน กำหนดออกรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน โดยสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และให้คำแนะนำในการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค โดยกำหนดออกรณรงค์ในวันที่ 20 เม.ย. 61 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณชุมชนหมู่บ้านพัฒนาศาลาลอย แขวงประเวศ และวันที่ 27 เม.ย. 61 เวลา 09.00-12.00 น. ชุมชนหลัง สน.ประเวศ แขวงประเวศ

เขตฯ จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ช่วยกันจัดเก็บขยะและดูแลรักษาบริเวณบ้านให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หากพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก หรือมีความประสงค์ให้ เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย หรือต้องการสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย ติดต่อได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โทร. 0 2328 7111 ต่อ 6368 ในวันและเวลาราชการ

                                                                        -----------------       (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner