RSS

บางบอนจัดทำแผนการตรวจพื้นที่

นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน กทม. แจ้งว่า คณะผู้บริหารเขต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เพื่อตรวจตราและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชน วันที่ 24 ก.ค. 61 บริเวณ ถ.เอกชัยขาออก จุดเริ่มต้นหน้าเรือนจำพิเศษธนบุรี ถึง ซ.เอกชัย 119 หากประชาชนมีปัญหาเดือดร้อน หรือพบเห็นเหตุรำคาญสามารถแจ้งได้ที่ ฝ่ายปกครอง โทร.0 2450 3292-3 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยใช้ชื่อ Bangbon District หรือ Webboard ของสำนักงานเขต www.bangkok.go.th/

                                                                        -----------------  (ปชส...เขตบางบอน รายงาน)

 

 

 

 

 

 

บางขุนเทียนจัดประชุมกรรมการศูนย์ประสานประชาคมเอดส์ ระดับเขต

นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประชาคมเอดส์ ระดับเขตบางขุนเทียน เพื่อร่วมดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยกำหนดประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานประชาคมเอดส์ ระดับเขตฯ ในวันที่ 24 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 2 สำนักงานเขตบางขุนเทียน เพื่อเสริมสร้างกลไกลการบริหารจัดการและติดตามประเมินผลด้านเอดส์ การดำเนินการตามโครงการที่ผ่านมา

                                                                        -----------------(ปชส./ศิริรัตน์ นศ.ฝึกงาน...เขตบางขุนเทียน รายงาน)

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้งดงาม ดังนี้

เขตวังทองหลาง   วันที่ 24 ก.ค. 61 บริเวณ ซ.ลาดพร้าว 51-55, 62 และ ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม สอบถามเพิ่มเติมที่     ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2530 1740 ต่อ 6976

เขตสวนหลวง    วันที่ 24 ก.ค. 61 เวลา 09.00–13.00 น. ณ ถ.พัฒนาการ ถ.อ่อนนุช ถ.ศรีนครินทร์ และ ถ.พระรามเก้า

อ่านเพิ่มเติม...

ดอนเมืองให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า

นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชน ในวันที่ 28 ก.ค. 61 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทย จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร.0 2565 9411

                                                                        -----------------  (ปชส...เขตดอนเมือง รายงาน)

 

 

 

ดอนเมืองเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ ทอดผ้าป่ารีไซเคิล “ขยะสร้างบุญ”

นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ดำเนินกิจกรรมร่วมกับกลุ่มกรุงเทพเหนือ จัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ ทอดผ้าป่ารีไซเคิล “ ขยะสร้างบุญ ” เป็นกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนให้คัดแยกขยะและนำมาใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกวัสดุรีไซเคิล ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กลุ่มกรุงเทพเหนือได้กำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล “ขยะสร้างบุญ” ในวันที่ 24 ก.ค. 61 เวลา 08.00 น. ณ วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนานิคม) สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2565 9414

                                                                        -----------------  (ปชส...เขตดอนเมือง รายงาน)

หลายเขตจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เขตคันนายาว   นางช่อทิพย์ สิทธิพูล ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กทม. กล่าวว่า เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้อยู่สืบไป อีกทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเขตคันนายาว จึงกำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. พิธีเปิดงาน ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตคันนายาว และเวลา 09.30 น. จะเริ่มเคลื่อนขบวนรถแห่เทียนพรรษาพร้อมเครื่องไทยทานและเครื่องสังฆทานไปยัง วัดบุญศรีมุนีกรณ์ วัดคลองครุ  และวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดบางชัน) หลังจากถวายเทียนพรรษา เครื่องไทยทานและเครื่องสังฆทานแล้ว ขอเชิญร่วมรับฟังการแสดงปาฐกถาธรรมจากเจ้าอาวาส จึงขอเชิญชวนบุคลากรและประชาชนในพื้นที่แต่งกายด้วยชุดไทย หรือชุดสุภาพสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน และเวลาดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2379 9956-7

อ่านเพิ่มเติม...

กรมทางหลวง เชิญประชุมรับทราบโครงการสำรวจและออกแบบถนนวงแหวนรอบนอกฯ(ด้านตะวันตก)

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้รับการประสานจากกรมทางหลวง เรื่อง ประกาศขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1) โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียด ถ.วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก) ช่วงจุดตัด ทล.305-ทล.34 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ในวันที่ 25 ก.ค. 61    เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์อินคำ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต  ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนได้รับทราบและมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินโครงการดังกล่าว พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาของโครงการ สำหรับนำไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานโครงการในขั้นตอนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

บางบอนและบางกอกใหญ่นัดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณขยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม่ใช้แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

เขตบางบอน   วันที่ 29 ก.ค. 61 เวลา 09.00–12.00 น. ณ หมู่บ้านภาสกร ทั้งนี้ เขตฯ ยังจัดกิจกรรม “ขยะแลกไข่” สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2450 3285

อ่านเพิ่มเติม...

พระนครและหนองแขมตรวจสารเคมีตกค้างในผักและอาหาร

เขตพระนคร  นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตพระนคร กทม. แจ้งว่า เขตฯ ดำเนินการตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสดบริเวณปากคลองตลาด ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพของผักสดที่ปลอดสารเคมีให้กับผู้บริโภค โดยสุ่มเก็บตัวอย่างผักสด อาทิ คะน้า กวางตุ้ง ต้นหอม ถั่วฝักยาว ผักชี พริกชี้หนู เพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างด้วยชุดทดสอบ ซึ่งจากการตรวจสอบที่ผ่านมาพบว่าอยู่เกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตามหากตรวจสอบพบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในระดับที่ไม่ปลอดภัย เจ้าหน้าที่จะให้ผู้ค้าเก็บผักดังกล่าวหรือนำไปทำลาย และห้ามมิให้จำหน่ายอีก หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และความผิดตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท  สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2281 8125 ต่อ 6566

อ่านเพิ่มเติม...