foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3380796
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
1126
9008
1126
3259828
309930
464948
3380796

Your IP: 54.198.195.201
2018-03-18 03:06

Facebook กองประชาสัมพันธ์

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 

ค้นหา

นายสัจจะ คนตรง ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. แจ้งว่า สำนักเทศกิจกำหนดดำเนินฝึกอบรมการควบคุมฝูงชนและอารักขาบุคคลสำคัญให้แก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ สังกัดสำนักเทศกิจ และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จำนวน 219 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19–21 ก.ค. 60 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24–26 ก.ค. 60 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ สามารถปฏิบัติภารกิจด้านการควบคุมฝูงชน รวมทั้งสามารถใช้อุปกรณ์ในการควบคุมฝูงชนได้อย่างถูกวิธี และสามารถปฏิบัติภารกิจการอารักขาบุคคลสำคัญได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ณ กรมการสารวัตรทหารบก เขตราชเทวี

                                                          -----------------                  (ปชส...สนท. รายงาน)

 

 
นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) แจ้งว่า นโยบายของกรุงเทพมหานคร มุ่งหวังที่จะให้ศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานครทุกแห่งเป็นศูนย์เยาวชนเพื่อมวลชน ปรารถนาให้ผู้เข้ามาใช้บริการมีความสุขกาย สุขใจ สุขปัญญา สุขอารมณ์ และสุขสังคม จากกิจกรรมที่หลากหลายที่แต่ละศูนย์ให้บริการ ดังนั้นศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) จึงร่วมมือกับกองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จัดการแสดงดนตรีสากลเพื่อให้ผู้เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับความสุขจากการได้ชมการแสดงดนตรี 

อ่านเพิ่มเติม...

 
 
          (5 ก.ค. 60) นางสาวสุกฤตา สื่อเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. แจ้งว่า สำนักฯ ได้จัดโครงการตลาดกลางกรุงในพื้นที่เขตชั้นในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) เช่น ผ้าทอและผ้าถักจากเส้นใยธรรมชาติ ไม้แกะสลัก เฟอร์นิเจอร์ วัสดุที่ทำจากเส้นใยจากธรรมชาติ ดอกไม้ประดิษฐ์ เซรามิค เครื่องปั้นดินเผา ถ้วยชามเบญจรงค์ กระเบื้อง โอ่ง อ่าง กระถาง อีกทั้งยังมีผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบและผ่านกระบวนการแปรรูปเบื้องต้น เช่น น้ำผึ้ง ข้าวสาร ข้าวกล้อง เนื้อ

อ่านเพิ่มเติม...

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาโครงการกำหนดมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร อันเนื่องมาจากปัจจุบันพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร ที่มีบทบาทสำคัญด้านการระบายน้ำ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม เป็นพื้นที่สงวนรักษาสภาพแวดล้อมของเมือง และพื้นที่บางส่วนถูกกำหนดให้เป็นเขตปลอดภัยทางการบินที่อยู่ทางตอนเหนือของสนามบินสุวรรณภูมิ โดยข้อเท็จจริง พบว่าหน่วยงานภาครัฐได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งจึงเป็นจุดดึงดูดการพัฒนาเข้าสู่บริเวณดังกล่าวและส่งผลให้เกิดปัญหาการใช้ที่ดินผิดประเภทมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

น.ส.อำไพ สินสถาพรพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร กทม. แจ้งว่า สถาบันฯ จะดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) ของสายงานที่มีคู่มือ TRM โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map) และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อ่านเพิ่มเติม...

ว่าที่ร้อยตรี ภาณุพงษ์ สุทธิสาร ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า กรุงเทพมหานครได้กำหนดแผนการจัดรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ประจำเดือน ก.ค. 60 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยให้บริการงานทะเบียนต่างๆ ได้แก่ 1. ทำบัตรประจำตัวประชาชนทุกกรณี (ยกเว้นกรณีบัตรหาย และการขอมีบัตรครั้งแรกอายุเกินกว่า 16 ปี ฯลฯ) 2. คัดและรับรองรายการทางทะเบียนราษฎร


3. คัดและรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชน 4. รับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยจะให้บริการทั้งหมด 7 แห่ง ดังนี้ ห้างเดอะมอลล์ท่าพระ เขตธนบุรี ให้บริการวันที่ 1-7 ก.ค. 60 ห้างบิ๊กซีอิสรภาพ เขตธนบุรี วันที่ 11-16 ก.ค. 60 โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ เขตคลองสามวา ให้บริการวันที่ 3-5 ก.ค. 60 โรงเรียนวัดบัวแก้ว เขตคลองสามวา ให้บริการวันที่ 6-7 ก.ค. 60 โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด เขตคลองสามวา ให้บริการวันที่ 11-12 ก.ค. 60 โรงเรียนวัดลำกระดาน เขตคลองสามวา ให้บริการวันที่ 13-14 ก.ค. 60 โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เขตมีนบุรี ให้บริการวันที่ 17-18 ก.ค. 60 โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น เขตมีนบุรี ให้บริการวันที่ 19 ก.ค. 60 โรงเรียนคลองสาม เขตมีนบุรี ให้บริการวันที่ 20-21 ก.ค. 60 โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ เขตมีนบุรี ให้บริการวันที่ 24-25 ก.ค. 60 โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ เขตมีนบุรี ให้บริการวันที่ 26-27 ก.ค. 60 โรงเรียนวัดทุ่งครุ เขตทุ่งครุ ให้บริการวันที่ 17-19 ก.ค. 60 โรงเรียนราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ ให้บริการวันที่ 20-21 ก.ค. 60 โรงเรียนบูรณะศึกษา เขตทุ่งครุ ให้บริการวันที่ 24-27 ก.ค. 60 ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ เขตบางขุนเทียน ให้บริการวันที่ 22-23 และ 29-30 ก.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริหารการทะเบียน สำนักงานปกครองและทะเบียน โทร. 0 2621 0721 ในวันและเวลาราชการ

----------------- (ทิพพาภรณ์...กปส. รายงาน)

 

          (26 มิ.ย. 60) นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. เปิดเผยว่า การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” ขณะนี้กรุงเทพมหานครเก็บเหรียญได้ 59 เหรียญทอง 59 เหรียญเงิน และ 82 เหรียญทองแดง รวม 200 เหรียญ นำเป็นที่ 1 ในตารางการแข่งขัน โดยอันดับสองเป็นเจ้าภาพคือจังหวัดสงขลา มี 49 เหรียญทอง 17 เหรียญเงิน 11 เหรียญทองแดง และที่สาม คือ จังหวัดชลบุรี มี 42 เหรียญทอง 37 เหรียญเงิน 29 เหรียญทองแดง

       

อ่านเพิ่มเติม...

 

          นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทและมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน กฎหมาย มาตรการทางผังเมือง และแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม สำหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่

      

อ่านเพิ่มเติม...

 

          นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทและมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมสำหรับการจัดการระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและจัดทำแผนแม่บทและมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมสำหรับระบบการจัดการโลจิสติกส์ รวมทั้งมีแนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อการรองรับการเติบโตของระบบโลจิสติกส์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สำหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่

         

อ่านเพิ่มเติม...