foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2991827
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8698
13904
80424
2789439
385909
503863
2991827

Your IP: 50.19.34.255
2018-02-23 13:15

Facebook กองประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน 2561

ค้นหา

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. แจ้งว่า ตามที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 12 โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีผลงานดีเด่นนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 11 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกีฬา ด้านนันทนาการ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อ่านเพิ่มเติม...

(18 ก.ค. 60) นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากและเป็นภัยร้ายสำหรับผู้หญิงทุกคน ซึ่งประเทศไทยมีผู้หญิงเสียชีวิตจากโรคนี้ถึงวันละ 14 คน สาเหตุสำคัญเกิดจากการติดเชื้อไวรัส ที่มีชื่อว่า Human Papilloma virus หรือ HPV ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคนี้ สำนักอนามัย กทม. จึงกำหนดให้บริการวัคซีนเอชพีวีเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันมะเร็งปากมดลูกแก่เด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีช่วงอายุ 10-12 ปี จำนวนกว่า 34,000 คน

อ่านเพิ่มเติม...

 

          นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า การจัดทำโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ด้วยมาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development : PUD) ภายใต้โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ของกทม. มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามผังเมืองรวม เป็นการเสนอมาตรการและแนวทางการดำเนินการในการพัฒนาที่ดินแปลงใหญ่ที่ถูกควบคุมด้วยข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมประเภทใดประเภทหนึ่ง จึงทำให้ขาดการพัฒนาที่หลากหลายและผสมผสานกันเป็นชุมชนเมืองคุณภาพ ซึ่งมาตรการนี้มีเป้าหมายการดำเนินการในพื้นที่แปลงที่ดินขนาดใหญ่ทั้งที่ยังใช้ประโยชน์ที่ดินต่ำกว่าศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรของระบบขนส่งมวลชนทางราง (Transit Oriented Development หรือ TOD) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายแห่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อ่านเพิ่มเติม...

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า การจัดทำโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ด้วยมาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development : PUD) ภายใต้โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ของกทม. มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามผังเมืองรวม เป็นการเสนอมาตรการและแนวทางการดำเนินการในการพัฒนาที่ดินแปลงใหญ่ที่ถูกควบคุมด้วยข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมประเภทใดประเภทหนึ่ง จึงทำให้ขาดการพัฒนาที่หลากหลายและผสมผสานกันเป็นชุมชนเมืองคุณภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

(12 ก.ค. 60) นพ.พิชญา นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Smart BKT Free Wi-Fi 4.0” โดยมี นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นพ.ขจร อินทรบุหรั่น ผู้อำนวยการกองวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติ ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์

อ่านเพิ่มเติม...

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า โครงการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพื้นที่ชุมชนริมคลองรอบกรุงเป็นพื้นที่ศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาย่าน การจัดทำผังแนวความคิด การจัดทำผังแม่บทในการปรับปรุงฟื้นฟูย่าน การคัดเลือกพื้นที่นำร่อง

อ่านเพิ่มเติม...

 
 
นายสัจจะ คนตรง ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า  จากกรณีที่ผู้ค้าจำนวน 3 ราย ได้ต่อสู้ขัดขืน และด่าว่าเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตพระนคร ขณะเข้าทำการจับกุมบริเวณช้างสามเศียร ตามที่ปรากฎในคลิปนั้น    เจ้าหน้าที่ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ค้าทั้งสาม ณ สน.ชนะสงคราม ซึ่งผู้กำกับ สน.ชนะสงครามได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาทั้งสาม และส่งฟ้องต่อศาลแขวงดุสิตในที่สุด ผลการตัดสินคดีเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 

อ่านเพิ่มเติม...

นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เปิดเผยถึงยอดผู้เดินทางมากราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง และขอเข้าพักค้างที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 59 - 5 ก.ค. 60 ว่า มีขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 33,064 คน เป็นเพศชาย 11,036 คน เป็นเพศหญิง 22,028 คน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสัจจะ คนตรง ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. แจ้งว่า สำนักเทศกิจกำหนดดำเนินฝึกอบรมการควบคุมฝูงชนและอารักขาบุคคลสำคัญให้แก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ สังกัดสำนักเทศกิจ และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จำนวน 219 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19–21 ก.ค. 60 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24–26 ก.ค. 60 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ สามารถปฏิบัติภารกิจด้านการควบคุมฝูงชน รวมทั้งสามารถใช้อุปกรณ์ในการควบคุมฝูงชนได้อย่างถูกวิธี และสามารถปฏิบัติภารกิจการอารักขาบุคคลสำคัญได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ณ กรมการสารวัตรทหารบก เขตราชเทวี

                                                          -----------------                  (ปชส...สนท. รายงาน)