แนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมืองได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 15 ส.ค. 60 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการระดับจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอิสระ สมาคมวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาชน 

อ่านเพิ่มเติม...

สผม.จัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดสมุทรสาครและกรุงเทพมหานคร

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมือง กำหนดจัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดสมุทรสาครและกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 9 ส.ค. 60 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 401 (พันท้ายนรสิงห์) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการระดับจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอิสระ สมาคมวิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม...

เยาวชนจิตอาสาพร้อมช่วยเหลืองานพยาบาลให้สังคม

 
 
         (6 ส.ค. 60) เวลา 15.00 น. : นายธวัชชัย อรรถนิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เป็นประธานปิดกิจกรรม “จิตอาสาสมัครค่ายเยาวชนอาสาพยาบาล” สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเยาวชนเขต (เครือข่ายการทำกิจกรรมเพื่อสังคม) และมอบประกาศนียบัตรแก่เยาวชนอายุระหว่าง 15 – 18 ปี จำนวน 120 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 4 – 6 ส.ค. 60 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัด

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. พร่องน้ำในคลองและจัดเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมรับมือน้ำเหนือและน้ำฝน

          (3 ส.ค. 60) นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเหนือและน้ำฝนของกรุงเทพมหานครว่า ขณะนี้น้ำจากภาคเหนือได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครหลายสัปดาห์แล้ว โดยน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ที่ความเร็ว 1,600 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งกรุงเทพมหานครยังคงสามารถรับได้ และปัจจุบันริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีเขื่อนหมดแล้วยกเว้นบางจุดที่ยังเป็นฟันหลอเล็กน้อยตามท่าเรือต่างๆ ก็ได้มีการจัดเรียงกระสอบทรายซึ่งจะแล้วเสร็จในวันที่ 15 ส.ค. 60

อ่านเพิ่มเติม...

จัดประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างฉะเชิงเทรา นครนายก และกรุงเทพมหานคร

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมือง ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก และกรุงเทพมหานครในวันที่ 3 ส.ค. 60 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องโชคอนันต์ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการของจังหวัดและระดับอำเภอ หน่วยงานรัฐ

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. ร่วมกับ จ.นนทบุรี จัดประชุมกำหนดแนวทางพัฒนาเมืองร่วมกัน

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองกำหนดให้มีการพัฒนาและบูรณาการด้านการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลที่มีอาณาเขตติดต่อโดยรอบ ด้วยการจัดประชุมระดมความคิดเห็น แนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร พื้นที่จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 31 ก.ค. 60 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเกาะเกร็ด ชั้น 3 (ตึกเก่า) ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 

อ่านเพิ่มเติม...

กทม.ให้บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ประจำเดือน ส.ค. 60

ว่าที่ร้อยตรี ภาณุพงษ์ สุทธิสาร ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า กรุงเทพมหานครได้กำหนดแผนการจัดรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ประจำเดือน ส.ค. 60         เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยให้บริการงานทะเบียนต่างๆ ได้แก่ 1.ทำบัตรประจำตัวประชาชนทุกกรณี (ยกเว้นกรณีบัตรหาย และการขอมีบัตรครั้งแรกอายุเกินกว่า 16 ปี ฯลฯ) 2.คัดและรับรองรายการทางทะเบียนราษฎร 3.คัดและรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชน 4.รับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยจะให้บริการทั้งหมด 7 แห่ง ดังนี้ พื้นที่เขตธนบุรี ห้างบิ๊กซีดาวคะนอง ให้บริการวันที่ 31 ก.ค. – 6 ส.ค. 60 โรงเรียนกงลี้จงซัน ให้บริการวันที่ 7-11 ส.ค. 60 โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ ให้บริการวันที่ 15-16 ส.ค.60

อ่านเพิ่มเติม...

เริ่มแล้วศึกโต๊ะเล็ก "กทม.ฟุตซอลลีก" ปี 60

 
 
       (18 ก.ค.60) นายโฆษิต  อักษรชาติ  รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และ การท่องเที่ยว เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน
"กทม. ฟุตซอล ลีก" ครั้งที่ 12  ประจำปี 2560 ณ สนามบางกอกอารีนา  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18ก.ค. - 18 ส.ค. 60 โดยมีการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 14 ก.ค.60 ที่ผ่านมา ณ  อาคารกีฬาเวสน์ 3 ท่ามกลางตัวแทนของทั้ง 50 สโมสรทั่วกรุงเทพฯ 

อ่านเพิ่มเติม...

เชิญร่วมงานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 9-14 ส.ค.นี้ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 
 
นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 9 – 14 สิงหาคม 2560 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยในปีนี้กรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมปรับภูมิทัศน์เป็นพิเศษเพื่อความตระการตาแก่ผู้ที่มาเยี่ยมชม ด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด โดยเฉพาะปทุมมาที่จะบานสะพรั่งเต็มลานภายในสวน ทั้งยังมีดอกบานชื่น ดาวกระจาย สร้อยไก่ ฯลฯ รวมจำนวนกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ต้น 
 

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3799955
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
15592
17713
87086
3630358
257462
471627
3799955

Your IP: 54.224.99.70
2018-04-21 22:02

Twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์