foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

1542258
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8298
10006
25299
1454410
232570
386415
1542258

Your IP: 54.81.195.240
2017-11-21 17:06

Facebook กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองอยู่ระหว่างดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) โดยว่าจ้าง บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อให้ผังเมืองรวมฉบับใหม่มีมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม แนวโน้มการพัฒนาเมือง นโยบายของภาครัฐและความต้องการของประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...

นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. ชี้แจงถึงกรณีที่มีการโพสต์ในโซเชียลมีเดียกรณีแนวคิดการสร้างสะพานคนข้ามเชื่อมศิริราชกับท่าพระจันทร์ ว่า ไม่อยู่ในแผนแม่บทการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แสดงถึง การขาดการพิจารณาแผนแม่บทอย่างบูรณาการ อีกทั้งควรพิจารณาโครงข่ายการสัญจร และสะพานคนข้ามนี้อาจกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ลดคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเกาะรัตนโกสินทร์ และลดโอกาสที่จะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้น 

อ่านเพิ่มเติม...

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. แจ้งว่า ตามที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 12 โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีผลงานดีเด่นนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 11 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกีฬา ด้านนันทนาการ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อ่านเพิ่มเติม...

(18 ก.ค. 60) นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากและเป็นภัยร้ายสำหรับผู้หญิงทุกคน ซึ่งประเทศไทยมีผู้หญิงเสียชีวิตจากโรคนี้ถึงวันละ 14 คน สาเหตุสำคัญเกิดจากการติดเชื้อไวรัส ที่มีชื่อว่า Human Papilloma virus หรือ HPV ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคนี้ สำนักอนามัย กทม. จึงกำหนดให้บริการวัคซีนเอชพีวีเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันมะเร็งปากมดลูกแก่เด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีช่วงอายุ 10-12 ปี จำนวนกว่า 34,000 คน

อ่านเพิ่มเติม...

 

          นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า การจัดทำโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ด้วยมาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development : PUD) ภายใต้โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ของกทม. มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามผังเมืองรวม เป็นการเสนอมาตรการและแนวทางการดำเนินการในการพัฒนาที่ดินแปลงใหญ่ที่ถูกควบคุมด้วยข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมประเภทใดประเภทหนึ่ง จึงทำให้ขาดการพัฒนาที่หลากหลายและผสมผสานกันเป็นชุมชนเมืองคุณภาพ ซึ่งมาตรการนี้มีเป้าหมายการดำเนินการในพื้นที่แปลงที่ดินขนาดใหญ่ทั้งที่ยังใช้ประโยชน์ที่ดินต่ำกว่าศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรของระบบขนส่งมวลชนทางราง (Transit Oriented Development หรือ TOD) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายแห่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อ่านเพิ่มเติม...

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า การจัดทำโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ด้วยมาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development : PUD) ภายใต้โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ของกทม. มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามผังเมืองรวม เป็นการเสนอมาตรการและแนวทางการดำเนินการในการพัฒนาที่ดินแปลงใหญ่ที่ถูกควบคุมด้วยข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมประเภทใดประเภทหนึ่ง จึงทำให้ขาดการพัฒนาที่หลากหลายและผสมผสานกันเป็นชุมชนเมืองคุณภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

(12 ก.ค. 60) นพ.พิชญา นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Smart BKT Free Wi-Fi 4.0” โดยมี นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นพ.ขจร อินทรบุหรั่น ผู้อำนวยการกองวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติ ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์

อ่านเพิ่มเติม...

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า โครงการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพื้นที่ชุมชนริมคลองรอบกรุงเป็นพื้นที่ศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาย่าน การจัดทำผังแนวความคิด การจัดทำผังแม่บทในการปรับปรุงฟื้นฟูย่าน การคัดเลือกพื้นที่นำร่อง

อ่านเพิ่มเติม...

 
 
นายสัจจะ คนตรง ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า  จากกรณีที่ผู้ค้าจำนวน 3 ราย ได้ต่อสู้ขัดขืน และด่าว่าเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตพระนคร ขณะเข้าทำการจับกุมบริเวณช้างสามเศียร ตามที่ปรากฎในคลิปนั้น    เจ้าหน้าที่ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ค้าทั้งสาม ณ สน.ชนะสงคราม ซึ่งผู้กำกับ สน.ชนะสงครามได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาทั้งสาม และส่งฟ้องต่อศาลแขวงดุสิตในที่สุด ผลการตัดสินคดีเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 

อ่านเพิ่มเติม...