foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2991837
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8708
13904
80434
2789439
385919
503863
2991837

Your IP: 50.19.34.255
2018-02-23 13:16

Facebook กองประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน 2561

ค้นหา

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองกำหนดให้มีการพัฒนาและบูรณาการด้านการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลที่มีอาณาเขตติดต่อโดยรอบ ด้วยการจัดประชุมระดมความคิดเห็น แนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร พื้นที่จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 31 ก.ค. 60 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเกาะเกร็ด ชั้น 3 (ตึกเก่า) ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 

อ่านเพิ่มเติม...

ว่าที่ร้อยตรี ภาณุพงษ์ สุทธิสาร ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า กรุงเทพมหานครได้กำหนดแผนการจัดรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ประจำเดือน ส.ค. 60         เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยให้บริการงานทะเบียนต่างๆ ได้แก่ 1.ทำบัตรประจำตัวประชาชนทุกกรณี (ยกเว้นกรณีบัตรหาย และการขอมีบัตรครั้งแรกอายุเกินกว่า 16 ปี ฯลฯ) 2.คัดและรับรองรายการทางทะเบียนราษฎร 3.คัดและรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชน 4.รับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยจะให้บริการทั้งหมด 7 แห่ง ดังนี้ พื้นที่เขตธนบุรี ห้างบิ๊กซีดาวคะนอง ให้บริการวันที่ 31 ก.ค. – 6 ส.ค. 60 โรงเรียนกงลี้จงซัน ให้บริการวันที่ 7-11 ส.ค. 60 โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ ให้บริการวันที่ 15-16 ส.ค.60

อ่านเพิ่มเติม...

 
 
       (18 ก.ค.60) นายโฆษิต  อักษรชาติ  รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และ การท่องเที่ยว เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน
"กทม. ฟุตซอล ลีก" ครั้งที่ 12  ประจำปี 2560 ณ สนามบางกอกอารีนา  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18ก.ค. - 18 ส.ค. 60 โดยมีการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 14 ก.ค.60 ที่ผ่านมา ณ  อาคารกีฬาเวสน์ 3 ท่ามกลางตัวแทนของทั้ง 50 สโมสรทั่วกรุงเทพฯ 

อ่านเพิ่มเติม...

 
 
นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 9 – 14 สิงหาคม 2560 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยในปีนี้กรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมปรับภูมิทัศน์เป็นพิเศษเพื่อความตระการตาแก่ผู้ที่มาเยี่ยมชม ด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด โดยเฉพาะปทุมมาที่จะบานสะพรั่งเต็มลานภายในสวน ทั้งยังมีดอกบานชื่น ดาวกระจาย สร้อยไก่ ฯลฯ รวมจำนวนกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ต้น 
 

อ่านเพิ่มเติม...

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล-เกียรติบัตรงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “Moving Health 4.0 : ขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพ 4.0”ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจและเตรียมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ก้าวทันเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในยุคไทยแลนด์4.0 โดยการประยุกต์แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพที่สอดรับกับสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานนวัตกรรมทั้งสิ่งประดิษฐ์และการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานบริการของกรุงเทพมหานครให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. เปิดเผยว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวว่าผู้อยู่อาศัยบริเวณริมคลองเปรมประชากรร้องเรียนว่าการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยรุกล้ำคลองเปรมประชากรของกทม. ยังไม่เหมาะสมโดยระบุว่า การที่กทม. กำหนดรูปแบบการก่อสร้างเขื่อนริมคลองโดยกำหนดแนวเขตคลองในระยะ 38 เมตร แต่คลองเปรมฯ ในปัจจุบันกว้างเพียง 20 เมตร ซึ่งระยะแนวเขตคลองที่กทม. กำหนดจะทำให้บ้านที่อยู่ในระยะคลองดังกล่าว จะต้องรื้อย้ายออกทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม...

น.ส.อำไพ สินสถาพรพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สถาบันฯ จะดำเนินโครงการฝึกอบรมกฎหมายสัญญาและพัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน-อาวุโส และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ–ชำนาญการพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม...

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองอยู่ระหว่างดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) โดยว่าจ้าง บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อให้ผังเมืองรวมฉบับใหม่มีมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม แนวโน้มการพัฒนาเมือง นโยบายของภาครัฐและความต้องการของประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...

นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. ชี้แจงถึงกรณีที่มีการโพสต์ในโซเชียลมีเดียกรณีแนวคิดการสร้างสะพานคนข้ามเชื่อมศิริราชกับท่าพระจันทร์ ว่า ไม่อยู่ในแผนแม่บทการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แสดงถึง การขาดการพิจารณาแผนแม่บทอย่างบูรณาการ อีกทั้งควรพิจารณาโครงข่ายการสัญจร และสะพานคนข้ามนี้อาจกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ลดคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเกาะรัตนโกสินทร์ และลดโอกาสที่จะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้น 

อ่านเพิ่มเติม...