RSS

กทม. รณรงค์เชิงรุกจัดหน่วยเคลื่อนที่ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงทั่วกรุง ฟรี!

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า สำนักอนามัยร่วมกับสำนักงานเขต 50 เขต จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง โดยไม่คิดค่าบริการ วันละ 50 หน่วยในทุกเขตทั่วกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5–16 มี.ค. 61 ซึ่งในแต่ละเขตจะหมุนเวียนสถานที่ตั้งหน่วยไปตามชุมชนต่างๆ เพื่อให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันได้อย่างทั่วถึง ใกล้บ้านและต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม...

1-4 มี.ค. นี้ เชิญชมการแข่งขัน Bangkok Table Tennis 2018 ณ ศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า

 นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร และสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย จัดการแข่งกีฬาเทเบิลเทนนิส “Bangkok Table Tennis 2018” ระหว่างวันที่ 1-4 มี.ค. 61 ณ ศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า เขตหนองจอก ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสนใจในกิจกรรมกีฬาเทเบิลเทนนิส อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเข้าชมและเป็นกำลังใจในการแข่งขันฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

อ่านเพิ่มเติม...

กทม.เผยยอดจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์ 2,546 คู่

ว่าที่ร้อยตรี ภาณุพงษ์ สุทธิสาร ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงยอดจดทะเบียนสมรสในกรุงเทพมหานนคร ในวันที่ 14 กุมภา หรือวันแห่งความรัก ปีพ.ศ. 2561 ว่า สำนักงานเขตของกทม. ได้เปิดให้บริการจดทะเบียนสมรส จำนวน 50 เขต ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สรุปมีคู่รักมาจดทะเบียนสมรส รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,546 คู่ โดยคู่รักมาจดทะเบียนสมรส ลดลงจากปีที่แล้ว 117 คู่ โดยสำนักงานเขตที่มีคู่รักมาจดทะเบียนสมรสมากที่สุด 5 ลำดับ ประกอบด้วย 

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. เปิดรับนักกีฬาคนพิการร่วมแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36

กรุงเทพมหานครเปิดคัดเลือกนักกีฬาคนพิการ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ณ จังหวัดเชียงราย สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ก.พ. นี้
 
นายโฆษิต อักษรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดย กองการกีฬา เปิดรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 18-22 ม.ค. 62 โดยรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน 17 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา โกลบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส บอคเซีย แบดมินตัน เปตอง ฟุตบอล (หู) ฟุตซอล (หู)  ยกน้ำหนัก ยิงปืน ยิงธนู วอลเลย์บอลนั่ง–ยืน ว่ายน้ำ วีลแชร์เทนนิส วีลแชร์บาสเกตบอล และวีลแชร์ฟันดาบ 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนชาวกรุงเทพฯชำระภาษีตามกำหนด

        นายกฤษฎา ศิริพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง แจ้งว่า กรุงเทพมหานครได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี พ.ศ.2560 โดยภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดให้เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบรายการเพื่อเสียภาษี (ภ.ร.ด.๒) ณ สำนักงานเขตซึ่งโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ ภายในวันที่ 28 ก.พ.61 ภาษีป้าย กำหนดให้เจ้าของป้ายยื่นแบบรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ณ สำนักงานเขตซึ่งป้ายนั้นตั้งอยู่ สำหรับป้ายที่แสดงไว้ที่ยานพาหนะ(รถยนต์ รถจักรยานยนต์)ที่ต้องเสียภาษีให้ยื่น ณ สำนักงานเขตซึ่งได้จดทะเบียนยานพาหนะนั้น ภายในวันที่ 31 มี.ค.61 และภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดให้เจ้าของที่ดินชำระค่าภาษีภายในวันที่ 30 เม.ย.61 สำหรับเอกสารประกอบการยื่นแบบและชำระภาษี ประกอบด้วย สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นแบบ) และสำเนาโฉนดที่ดินเพื่อประกอบการยื่นแบบด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

กทม.เปิดลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 30 พ.ย.61 ณ 50 สำนักงานเขต

 
นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานครกำหนดเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ตั้งแต่เดือน ม.ค. – 30 พ.ย. 61 จึงขอให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 1 ต.ค.2502) และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด อาทิ บำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสิทธิประโยชน์อื่นจากหน่วยงานภาครัฐ ไปลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ณ สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตั้งแต่เดือน ม.ค. – 30 พ.ย. 61 โดยนำหลักฐานประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนากรณีผู้ขอรับเงินผ่านธนาคาร สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ผู้สูงอายุสามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินแทนได้ โดยผู้แทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมายื่นคำขอขึ้นทะเบียนด้วย
 

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. เปิดคัดเลือกนักกีฬาร่วมแข่ง กีฬาแห่งชาติ “เจียงฮายเกมส์”

 
          กทม. เฟ้นหานักกีฬาดาวรุ่ง ร่วมแข่งกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ม.ค. 61
 
          นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยกองการกีฬา เปิดรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 18-28 พ.ย. 61 โดยรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน 41 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา ว่ายน้ำ กอล์ฟ กีฬาทางอากาศ ลีลาศ คาราเต้-โด เทนนิส เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง เทควันโด จักรยาน เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล บิลเลียด สนุกเกอร์ แบดมินตัน โบว์ลิ่ง เปตอง เพาะกาย ยูยิตสู ฟุตบอล ฟุตซอล มวยสากลสมัครเล่น มวยปล้ำ  ยกน้ำหนัก ยิงปืน ยิมนาสติก ยูโด รักบี้ฟุตบอล บริดจ์ ปันจักสีลัต วู้ดบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด ซอฟท์เทนนิส เจ็ตสกี หมากล้อม แฮนด์บอล แฮนด์บอลชายหาด เอ็กซ์ตรีม ชักกะเย่อ ฟันดาบสากล กาบัดดี้ เรือพาย ฮอกกี้

อ่านเพิ่มเติม...

สนน. เปิดอบรมโครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจเขตคลองสาธารณะในพื้นที่กทม.

 
          (30 พ.ย. 60) นายณรงค์ เรืองศรี รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจเขตคลองสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสำรวจ โดยมีนางวาสนา ศิลป์เบ็ญจพร ผู้อำนวยการกองระบบคลอง นายอุกฤษฎ์ กลิ่นสุคนธิ์ ผู้อำนวยการกองระบบอาคารบังคับน้ำ เจ้าหน้าที่ของสำนักการระบายน้ำ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ร่วมพิธี ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง
 

อ่านเพิ่มเติม...