foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

1542252
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8292
10006
25293
1454410
232564
386415
1542252

Your IP: 54.81.195.240
2017-11-21 17:05

Facebook กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

พันตำรวจเอก จิรัฏฐ์ จึงภัทรนิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารกิจการสำนักงานตลาด เปิดเผยว่า สำนักงานตลาดกำหนดเปิดตัวโครงการสมารท์มาร์เก็ต 4.0 ในวันที่ 26 ส.ค. 60 ณ ตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) ซึ่งจะนำร่องเป็นตลาดแรก เพื่อเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ค้า ผ่านแอพพลิเคชั่นควบคู่ไปกับการขายสินค้าผ่านหน้าร้าน ซึ่งผู้ค้าทุกท่านสามารถจำหน่ายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม...

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองร่วมกับสมาคมสถาปนิก ผังเมืองไทย ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพภายใต้พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 จัดงานนิทรรศการและสัมมนาวิชาการประจำปีชื่อว่า “TUDA 2017” ภายใต้หัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธาน กรุงเทพฯ เมืองสวรรค์ สร้างสรรค์มหานครแห่งระบบราง” ระหว่างวันที่ 22-28 ส.ค. 60 ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

อ่านเพิ่มเติม...

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า กทม. มีความตระหนักและห่วงใยสุขภาพประชาชนตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน อาจเพิ่มความเสี่ยงก่อให้เกิดการระบาดของโรคต่างๆ ได้ โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกที่มาพร้อมกับฤดูฝนซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย โดยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ส่งผลให้โรคนี้มีการระบาดได้รวดเร็ว 

อ่านเพิ่มเติม...

นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครจัดการแสดงละครเวทีเทิดพระเกียรติ “ตามรอยอัครศิลปิน” ตามโครงการการแสดงสำหรับสมาชิกศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) วันที่ 20 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุม ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการสร้างความสุขด้วยความสนุกที่สร้างสรรค์ โดยสนับสนุนให้ศูนย์เยาวชนทุกแห่ง จัดกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนทุกเพศทุกวัย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการแสดง ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการแสดงออกบุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำที่เชื่อมั่นในตนเองและการมีมนุษย์สัมพันธ์ อันจักนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชน

อ่านเพิ่มเติม...

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมืองได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 17 ส.ค. 60 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการระดับจังหวัด รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอิสระสมาคมวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจ

อ่านเพิ่มเติม...

นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เปิดเผยว่า ช่วงเวลาเย็นหลังเลิกเวลาทำงาน ตั้งแต่ 2-3 วันที่ผ่านมา มีกลุ่มวัยรุ่น 3-5 คน นำรถจักรยานยนต์ลักษณะดัดแปลงเป็นรถแข่ง มาซ้อมหมุนตัวกลับรถ เป็นที่หวาดเสียว ส่งเสียงดัง วนเวียนอยู่บนทางเท้าหน้าศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ระหว่างประตู 2-3 ระยะทางประมาณ 100 เมตร สร้างความเดือดร้านรำคาญให้แก่ผู้อาศัยและผู้สัญจรบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม...

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมืองได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 15 ส.ค. 60 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการระดับจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอิสระ สมาคมวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาชน 

อ่านเพิ่มเติม...

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมือง กำหนดจัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดสมุทรสาครและกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 9 ส.ค. 60 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 401 (พันท้ายนรสิงห์) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการระดับจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอิสระ สมาคมวิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม...

 
 
         (6 ส.ค. 60) เวลา 15.00 น. : นายธวัชชัย อรรถนิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เป็นประธานปิดกิจกรรม “จิตอาสาสมัครค่ายเยาวชนอาสาพยาบาล” สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเยาวชนเขต (เครือข่ายการทำกิจกรรมเพื่อสังคม) และมอบประกาศนียบัตรแก่เยาวชนอายุระหว่าง 15 – 18 ปี จำนวน 120 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 4 – 6 ส.ค. 60 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัด

อ่านเพิ่มเติม...